Vážení přátelé,

King Chess byl vynalezen před 3 lety GM Sergejem Maťuchinem, dvojnásobným přeborníkem Ruska v KŠ. Tento druh šachu byl prezentován na Kongresu ICCF ve Vilniusu 2019 a zalíbil se Prezidentovi ICCF Ericu Ruchovi, Kvalifikačnímu komisaři Uwemu Staroskemu a 24. Mistru světa Marjanovi Šemrlovi.

V Rusku je kolem 40 hráčů, kteří hrají King Chess. Bylo zde už uspořádáno 10 turnajů. Kolem 90% partií hraných v King Chess je rezultativních! Můžete vidět partie ze 3 momentálně hraných turnajů v King Chess na:

https://www.iccf.com/event?id=84763

https://www.iccf.com/event?id=81906

https://www.iccf.com/event?id=80692

Jediný rozdíl od klasického šachu spočívá v tom, že obsahuje povinnost hrát králem.  Každý, kdo hraje King Chess může potvrdit fakt, že nová hra předčí klasickou verzi hloubkou myšlenek a krásou kombinací. A pokud k těmto závětům přidáme splnění úkolu, který byl původně zadán – umožnit šachistům rozmýšlet tahy svým vlastním mozkem, pak můžeme konstatovat plný úspěch King Chess.

Turnaj Mont Blanc bude hrán jednostupňově na serveru ICCF.

Start: 15. 6. 2020.

Časová kontrola: Systém 3 bloků 302 dnů. Turnaj se nezapočítává do ratingu ICCF. Soutěž bude hrána buď systémem každý s každým, v případě, že bude přihlášeno do 15 hráčů, nebo Silli systémem, v případě, že se přihlásí více než 15 hráčů.

Přihlášky: při platbě přes SKŠ nejpozději do 27. 5. 2020. Jako obvykle je třeba mít zaplaceny členské příspěvky aspoň za roky 2020 a 2021.

při platbě přes Direct Entry do 31. 5. 2020.

Startovné: přes Direct Entry 3 Euro, přes SKŠ 90 Kč.

První 3 hráči budou oceněni medailemi.

Andrej Pavlikov, Ředitel zóny Evropa

King Chess. Pravidla a komentáře

Co to je – King Chess? Je to klasická šachová hra, se všemi svými pravidly. Cílem hry je totéž – zmatit soupeřova krále. Je tu však jedno nové pravidlo: v každém období několika tahů musí buď Bílý nebo Černý (na oplátku) táhnout Králem. Přesná definice tohoto pravidla je následující.

Mezi tahy 1 až 10 jak Bílý tak Černý musí táhnout aspoň jednou Králem (nezáleží na tom, kdo táhne Králem jako první). Pak to je Bílý, kdo musí táhnout Králem (aspoň jednou) mezi tahy 11 až 15. Pak na oplátku musí provést aspoň jeden tah Králem Černý mezi tahy 16 až 20. Pak je opět na řadě Bílý zahrát aspoň jednou tah Králem mezi tahy 21 až 25. Mezi tahy 26 až 30 musí zahrát aspoň jeden tah Králem Černý. A tak dále do konce partie.

Rošáda je definována jako tah Králem (stejně jako v klasickém šachu).

Cílem partie je zmatit soupeřova Krále (jako v klasickém šachu) s přísnou implementací zvláštního pravidla – táhnout Králem během předem známého rozsahu tahů. Hráč ale může vytvořit takovou pozici, že jeho soupeř nemůže provést legální tah Králem během urřitého rozsahu tahů (a soupeřův Král není v patu). To okamžitě končí partii. Hráč, který nemůže splnit pravidlo, prohrává partii.

Co je nového? Tedy, co bylo účelem zavést nový druh šachu? Za prvé, je těžko možné použít pomoc počítače. Hráč musí rozmýšlet tahy svým vlastním mozkem. Hra začíná od prvního tahu, protože teorie zahájení ještě neexistuje. Klasická teorie zahájení se nehodí pro King Chess.

Je ohromující, že King Chess má nové možnosti pro hráče vytvářet nové kombinace, které nejsou možné v klasickém šachu. Všichni hráči kteří si vyzkoušeli hru King Chess konstatují, že předtím byli skeptičtí o King Chess, ale pak byli ohromeni jeho možnostmi a krásou! Název nové hry vznikl přirozeně. Král zůstává hlavní figurou, dělá pravidelně tahy od začátku do konce partie!

Ukážu vám pár příkladů, abyste viděli krásu King Chess.

Příklad 1.

1.e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cd 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Se3 e5 7. Jb3 Se6 8. h3 h5 9.Dd2 Sg4!!  Bílý musí táhnout Krále, Černý mu to ale nedovolí! Černý vyhrál.

Příklad 2.

1.e4 e5 2. Sc4 d6 3. Jf3 Jc6 4. Jc3 Sg4 5.h3 Sh5 6. Jxe5 Sxd1 7. Sxf7 Ke7 Bílý vyhraje po 8.Jd5 mat. Bílý neporušil pravidla, protože Bílý musí táhnout Králem mezi tahy 1 až 10, Bílému se však podařilo vyhrát dříve, v 8. tahu.

Příklad 3.

Pozměňme trochu předchozí příklad. 1.e4 e5 2. Sc4 d6 3. Jf3 Jc6 4. Jc3 Sg4 5.h3 Sh5 6. b4 Jxb4 7.a3 Jc6 8.Jxe5 Sxd1 9. Sxf7 Ke7.  Nyní však Bílý nemůže hrát 10. Jd5 protože by tím porušil pravidla. Kdyby Bílý neprovedl některý z tahů 1-10 svým Králem. V případě že by Bílý táhl 10.Jd5 nebo jiný tah než Králem, okamžitě prohrává partii. Rozhodčí zapíše výsledek Černý vyhrál.

Příklad 4.

Co se stane, jestli jeden z hráčů neudělá tah Králem během stanoveného počtu tahů? Jeho soupeř by měl reklamovat výhru. Jestliže to neudělá a pokračuje ve hře, pak kdykoli před koncem partie může kontaktovat TD s žádostí, aby stanovil výsledek.

Příklad 5.

Příklad s trojnásobným opakováním pozice.

1.e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cd 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6.Se3 Jg4 7. Sс1 Jf6. 8. Se3 Jf6. 9. Sc1 Černý může reklamovat remízu po 9… Jf6 protože došlo k trojnásobnému opakování pozice. Ale v King Chess po 8…Jf6? Bílý vyhraje elegantním tahem 9. Kd2! Co by měl Černý dělat? Pokud 9…Jxe3 pak 10. Sb5! vyhraje, protože Černý nemůže táhnout svým Králem, tím poruší pravidla. Pokud 9… Kd7 tak 10.Dxg4 s figurou více.

Příklad 6.

Malý rozdíl proti předchozí partii.  1.e3 c6 2.e4 c5 3. Jf3 d6 4. d4 cd 5. Jxd4 Jf6 6. Jc3 a6 7.Se3 Jg4 8. Sс1 Jf6 9. Se3 Jf6. A nyní se ukazuje, že Bílý nemůže hrát 10. Bc1, protože musí hrát svým Králem.

Příklad 7.

Koncovka.

Bílý: Kb6, Sc1, p.a6.

Černý: Ka8, p.h7.

Bílý na tahu. Černý nyní zahrál 40…Kxa8. V klasickém šachu Bílý nemůže vyhrát, ale v King Chess Bílý vyhraje, a to krásně!

  1. Sh6! Kb8 42. Kb5 Ka7 Pokud 42… Kc7? tak 43. Sf4 Kc8 44. Kb6 a vyhraje.
  2. Ka5 Kb8 43… Ka8 vede ke stejné pozici jako v hlavní variantě. 44. Kb6 Kb8 45. Sf4.
  3. Kb6 Ka8 45. Sf4 h5 46. Se5 h4 47. Sf4 h3 48. Se5. Po 48. Sh2? je pat, t.j. remíza!

48… h2 49. Sf4! h1Q 50. Se5. Černý musel táhnout Králem mezi tahy 46 až 50. Ale neudělal to! To znamená, že Bílý vyhrává partii!

Pokud Bílý hraje ihned 41. Sf4?, je to pouze remíza 41…h5 43. Se5 h4 43. Sf4 h3 Bílý musí táhnout Králem mezi tahy 44 a 45, tak 44. Ka5 h2 a nyní Střelec bere pěšce 45. Sh2 a je to remíza.

Plzeň 15. 5. 2020

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku