P38 – 4. LETNÍ POHÁR – vypsání soutěže!

Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 4. Letní pohár SKŠ

Start: 21.06.2020

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu
a na startovní listině se objeví maximálně 19 hráčů s nejmenším Elo!!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším
zahrát si ve významných soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2020 a 2021

Startovné: 160Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 07.06.2020 na adresu: home@skscr.cz; nebo sykora@skscr.cz;

Již přihlášení hráči

3. LETNÍ POHÁR – start 21.06.2020

1. ŠTĚPÁN Josef
2. KRACÍK Miroslav
3. CHLUBNA Josef
4. BUBENÍČEK Miloslav

Pokud jste se přihlásili a nenašli, tak hned pište a já to napravím!

Děkuji.

Pardubice 24.05.2020

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz