CAPEA (Club de Ajedrez Postal Español en Alemania / Španělský klub korespondenčního šachu v Německu) byl založen skupinou Španělů 1. 1. 1971 v Mühlheimu am Main (Německo). Po celou tuto dobu byly pořádány pro členy klubu turnaje, např. mezinárodní open k 10. výročí, mezinárodní open k 20. výročí, mezinárodní turnaj v praktickém šachu v La Pobla de Lillet (Barcelona), mezinárodní open k 25. výročí a mezinárodní open k 40. výročí. Klub rovněž vydával časopis Revista Ajedrez Postal CAPEA – ročenku s mnoha články, analýzami a anekdotami.

V roce 2021 bude CAPEA oslavovat 50. výročí založení, a při této příležitosti mimo jiné dva turnaje v koršachu: Open k 50. výročí založení CAPEA a  zvací turnaj k 50. výročí založení.

Open k 50. výročí založení CAPEA

Turnaj otevřený pro všechny hráče, bez ohledu na Elo. Turnaj bude mít 3 fáze: Předkolo, Semifinále a Finále.

Hrát se bude na serveru ICCF.

Start Předkola: 15. 1. 2021.

Start Semifinále je očekáván 1. 7. 2022 a Finále 1. 12. 2023.

Časová kontrola: Systém tří bloků.

  • Předkolo a Semifinále: trvání 15 měsíců (450 dnů)
  • Finále: trvání 18 měsíců (550 dnů)

Skupiny v Předkole budou mít 7 nebo 9 hráčů v závislosti na počtu přihlášek, se snahou docílit co nejlepší vyvážení Elo.

Vítěz každé skupiny postoupí do Semifinále, a v závislosti na počtu přihlášek by mohli postoupit i hráči z druhých míst. Toto kritérium bude vyhlášeno na začátku turnaje.

Peněžní ceny (ve Finále):

1. místo: 1000 € a pohár.

2. místo: 450 € a databáze ChessBase Correspondence 2020 (hodnota 199.90 €).

3. místo: 300 € a program Chessbase 15 (hodnota 189.90 €).

4. místo: 150 € a  Program Fritz 17 2020 (hodnota 79.90 €).

5. místo: 100 €.

Ve všech fázích bude pro postup do vyšší fáze použit tiebreak v tomto pořadí: Baumbach, Sonneborn-Berger, vzájemná partie. Pokud přetrvává nerozhodný stav na místech pro postup podle všech výše uvedených kritérií postoupí do vyšší fáze všichni hráči. Při nerozhodném stavu ve Finále podle všech kritérií budou peněžní ceny rozděleny stejnou měrou. Pohár a produkty ChessBase budou uděleny hráči s nejvyšším Elo ke dni startu turnaje.

Přihlášky:

Startovné pro Předkolo činí €12. Povoluje se více přihlášek, maximálně dvě kvalifikace do Semifinále a jedna kvalifikace do Finále.

Uzávěrka přihlášek do Předkola: 15. 11. 2020.

Přihlášky do Předkola: zasílejte e-mailem na Tomás Llorach Grácia: tlg@tinet.fut.es s předmětem: CAPEA’s 50th Anniversary Open Registration. Požadované informace: jméno a příjmení, e-mailová adresa, ICCF_ ID a aktuální Elo ICCF.

Přímé přihlášky do Semifinále mohou podávat hráči s Elo 2225+ v ratingové listině 2022/3. Startovné do Semifinále činí 20 €. Lze se přihlásit max. do 2 skupin Semifinále.

Uzávěrka přihlášek do Semifinále: 15. 5. 2022.

Startovné do Open turnaje se musí platit:

  • Bankovním převodem na účet CAPEA v La Caixa:

IBAN: ES80 2100 5659 4001 0018 9155. BIC: CAIXESBBXXX

SKŠ nebude vyřizovat přihlášky a startovné do tohoto turnaje.

Plzeň 13. 8. 2020

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku