Vážení přátelé,

ICCF vypisuje Interzonální turnaj družstev (IZTT).

Turnaje IZTT se konají každé 2 roky jako soutěže družstev z různých geografických zón ICCF. Každé družstvo má 8 hráčů, každý hráč sehraje minimálně 8 partií, aby se umožnil zisk norem pro tituly ICCF.

Start: 31. 3. 2021

Zóna 1 (Evropa) může nominovat 4 družstva. To znamená, že musí nominovat 32 hráčů pro kompletaci družstev.

  1. Každá národní federace může nominovat 1 hlavního hráče a 1 náhradníka. Náhradníci budou zařazeni pouze v případě, že některé federace nenominují své hlavní hráče.

2. Všichni hráči budou zařazeni na šachovnice podle požadavku TO na rating (viz níže). V případě, že se do stejné úrovně ratingu přihlásí více hráčů, než je zapotřebí, akceptovány budou přihlášky zaslané jako první.

Přihlášky: zašlete nejpozději do 8. 3. 2021 e-mailem na international@skscr.cz. Startovné se neplatí. Obvyklou podmínkou je zaplacení členských příspěvků aspoň na roky 2021 a 2022.

Andrej Pavlikov, Zonální ředitel zóny Evropa

Číslo šachovnice Požadavek na rating
1 2400+
2 2350-2399
3 2300-2349
4 2250-2299
5 2200-2249
6 2150-2199
7 2100-2149
8 less than 2100

Vzhledem k podmínce ad 2. a pozdnímu vypsání soutěže nevidím jiné kritérium pro naši nominaci, než „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Plzeň 5. 3. 2021

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ