Vážené členky a členové SKŠ v ČR –⁠ koršachoví přátelé,

protože epidemiologická opatření zabraňující svolání a uskutečnění zasedání nejvyššího spolkového orgánu, tj. Valné hromady SKŠ v ČR, naštěstí již pominula, dovoluji si Vás jménem Řídicí komise SKŠ v ČR pozvat na odloženou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR (původně plánovaný termín: 7. 11. 2020), která je nově svolána na sobotu 28. 8. 2021 a bude se konat v Praze 5 – Smíchově od 10.00 hod. Podrobnosti a důležité doplňkové informace jsou uvedeny v oficiální pozvánce (viz níže). 

Pozvánka na odloženou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR svolanou na sobotu 28. 8. 2021 ke stažení: ZDE (PDF)

Poznámka: Funkční období členů volených spolkových orgánů SKŠ v ČR, tj. Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v ČR, mělo dle Stanov SKŠ v ČR skončit nejpozději dnem 31. 12. 2020, avšak v souladu s platnou „covidovou“ legislativou se prodlužuje do voleb, které se uskuteční v rámci odložené Valné hromady SKŠ v ČR svolané na sobotu 28. 8. 2021. Všichni členové spolkových orgánů s prodloužením funkčního období v tomto rozsahu souhlasili a písemně stvrdili, že setrvají na svých postech až do výše uvedených voleb.

Praha 28. 7. 2021

Jménem Řídicí komise SKŠ v ČR 

Jan Židů –⁠ předseda