Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 5. Zimní pohár SKŠ

Start: 21.12.2021

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!

Dosud přihlášení hráči:
1 Baciak
2 Nožička
3 Stružka
4 Skoumal
5 Kracík
6 Chlubna

Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu a na startovní listině
se objeví maximálně 15 hráčů s nejmenším Elo!!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším zahrát si ve významných soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2022 a 2023

Startovné: 160Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 11.12.2021 výhradně na adresu: home@skscr.cz;

Pardubice 28.11.2021

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz