Vážení přátelé!

Od 1. 1. 2022 je možno hlásit se do Předkola 46. MS v KŠ.

Start turnaje: 20. 3. 2022

Přihlášky: nejpozději do 27. 1. 2022 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> World Championships -> WC46pr. V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – l) uvedených níže. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, s tím, že Komisař vrcholových turnajů má možnost zvýšit počet hráčů ve skupinách na 15 nebo 17, pokud je to ve zvláštních situacích vhodné.

Hráči, kteří se hlásí do více než jedné skupiny, budou přijati pouze na doplnění volných míst ve skupinách.

Předkolo 46. MS

Podmínkou pro účast v Předkole 46. MS je:

 1. a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),
 2. b) zaplacení startovného Kč 1 030,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul),
 3. c) při platbě přes SKŠ (členové SKŠ), zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2022 a 2023.

Článek Pravidel ICCF 1. 2. 1. 1

 1. Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola mají tito hráči:
 • a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,
 • d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),
 • e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů (to se netýká Světových pohárů Veteránů, Světových pohárů v Chess960 nebo Světového poháru družstev),
 • f) ) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo 2451 nebo vyšším kteří získali nejméně 50% možných bodů.
 • g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2450 nebo nižším, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů,
 • h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),
 • i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,
 • j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,
 • k) držitelé titulu Velmistr (GM),
 • l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.
 1. Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.
 2. Ratingy uvedenými pod body i) a j) se rozumějí ratingy uvedené v Elo listinách publikovaných v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.
 3. Pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15, budou skupiny doplněny hráči, („náhradníci“) kteří požádali o vstup do Předkola podle článku 1.2.1.1.(4).
 4. Hráč s fixním ratingem 2400+ může požádat o vstup do skupiny Předkola MS. Hráči s nejvyšším ratingem budou přijati pouze pro doplnění skupiny, pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15.
 5. Hráči jsou povinni uvést v každé přihlášce svou kvalifikaci podle článku Pravidel ICCF 1.2.1.1.

  Přihlášky „náhradníků“ (body 4 a 5 výše) musí zaslat SKŠ e-mailem Komisaři vrcholových turnajů.

  Seznam kvalifikovaných hráčů do Předkola MS, zaslaný Komisařem vrcholových turnajů. Hlásit se samozřejmě mohou pouze hráči s plnou kvalifikací.

  131099 Buček, Jiří 2016 1.1.1.b z WCCC40SF05 Plná 31.01.2022
  131181 Hrubčík, Martin 2017 1.1.1.b z WCCC41SF03 Plná 15.02.2022
  131181 Hrubčík, Martin 2018 1.1.1.b z WCCC42SF07 Plná 04.08.2023
  131181 Hrubčík, Martin 2016 1.1.1.c z WCCC43PR05 Plná 19.03.2024
  131181 Hrubčík, Martin 2019 1.1.1.b z WCCC43SF05 Plná 27.10.2024
  131167 Kouba, Petr 2018 1.1.1.b z WCCC41SF02 Plná 26.10.2022
  130863 Mrkvička, Josef 2019 1.1.1.b z WCCC43SF03 Plná 20.12.2023
  130142 Pospíšil, Ludvík 2017 1.1.1.a z WCCC37CT02 Plná 12.02.2023
  130306 Teichmann, Čenĕk 2016 1.1.1.b z WCCC43SF06 Plná 31.05.2024
  131059 Bareš, Jiří

  2012 1.1.2.a z WS/M/384

  Poloviční 31.12.2023
  130350 Binas, Jindřich 2007 1.1.2.a z EM/M/325 Poloviční 31.12.2023
  131239 Cvak, Rudolf 2016 1.1.2.a z WS/M/610 Poloviční 31.12.2023
  131214 Dědina, Miroslav 2012 1.1.2.a z WS/M/447 Poloviční 31.12.2023
  139027 Hrdý, Tomáš 2016 1.1.2.a z WS/M/605 Poloviční 31.12.2023
  131181 Hrubčík, Martin 2016 1.1.2.a z WS/M/568 Poloviční 31.12.2023
  131341 Kratochvíl, Václav 2020 1.1.2.a z WS/M/759 Poloviční 07.10.2024
  131412 Macůrek, Miloslav 2016 1.1.2.a z WS/M/603 Poloviční 31.12.2023
  139169 Pavlíček, Miroslav 2010 1.1.2.a z WT/M/1087 Poloviční 31.12.2023
  131201 Popelka, Miloslav 2006 1.1.2.a z WS/M/040 Poloviční 31.12.2023
  130681 Postupa, Pavel 2011 1.1.2.a z WS/M/347 Poloviční 31.12.2023
  131057 Šimek, Jiří 2017 1.1.2.a z WS/M/627 Poloviční 31.12.2023
  131125 Stružka, Vlastimil 2014 1.1.2.a z WS/M/481 Poloviční 31.12.2023
  131048 Urbánek, Štěpán 2009 1.1.2.a z WS/M/213 Poloviční 31.12.2023
  130957 Zbořil, Radomír 2018 1.1.2.a z WS/M/681 Poloviční 31.12.2023

  Pokud se domníváte, že vaše kvalifikace v seznamu chybí, obratem mi to sdělte.

  Divoké karty

  Současně s přihláškami do Předkola 46. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

  Zájemci o udělení divoké karty se hlásí vedoucímu MÚ na adresu MÚ international@skscr.cz, termín 27. 1. 2022, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

  Naše federace získala pro rok 2022 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

  Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2022/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 1 030,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

  Plzeň 16. 12. 2021                                                                                                         Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ