Vážení přátelé,

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2022:

Start: 15. 3. 2022: hraje se na serveru ICCF, časová kontrola 10/50.

První dva hráči z každé skupiny Turnaje kandidátů (v případě potřeby se použije tie-break) postoupí do Finále Mistrovství Evropy.

Všechny skupiny budou mít obvykle 13 hráčů, ale v závislosti na počtu přihlášek bude mít pořadatel právo změnit počet hráčů ve skupinách na 11, 15 nebo 17.

Pokud počet přihlášek nepovolí vytvoření všech skupin s 13 (nebo 11, 15, 17) hráči, přihlášky hráčů, kteří se hlásili podle níže uvedené kvalifikace (d) budou přesunuty ve vzestupném pořadí od nejnižšího do příští soutěže kandidátů.

Rovněž v závislosti na počtu přihlášek, u hráčů, kteří mají více než jednu kvalifikaci, bude akceptována pouze jedna přihláška, s tím, že další kvalifikace budou přesunuty do příští soutěže kandidátů.

Právo účasti v Turnaji kandidátů Mistrovství Evropy mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v době přihlášky

(b) držitelé titulu GM

(c) držitelé titulu SIM s ratingem 2400+ v době přihlášky

(d) držitelé titulu IM s ratingem 2450+ v době přihlášky

(f) hráči, kteří obsadili 1. nebo 2. místo ve skupině Semifinále ME.

(g) účastníci dřívějších nebo probíhajících Finále, kteří docílili nejméně 45% možných bodů, pokud nedosáhli vyšší kvalifikace a dosud tuto kvalifikaci nevyužili

(h) účastníci dřívějších nebo probíhajících Turnajů kandidátů, kteří docílili nejméně 55% možných bodů, pokud nedosáhli vyšší kvalifikace a dosud tuto kvalifikaci nevyužili 

Přihlášky: nejpozději do 15. 2. 2022 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> EU -> EU WS Champ. 2021, Candidates‘ Tournament. V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – h) uvedených výše. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Startovné: 440,- Kč / skupina

V Turnajích kandidátů platí startovné pouze hráči, kteří do cyklu vstoupí na tomto stupni (např. na základě titulu nebo Elo). Hráči, kteří se do Turnaje kandidátů kvalifikují ze Semifinále, startovné neplatí. Podmínkou je však zaplacení členských příspěvků aspoň  na roky 2022 a 2023.

Je rovněž povinné v každé přihlášce uvést kvalifikační titul!

Naši hráči s platnou kvalifikací podle bodu f) pro Turnaj kandidátů ME (podle seznamu startéra):

131239 CZE IM Cvak, Rudolf   EU/C2019/sf-08
131259 CZE CCM Kudr, Roman   EU/C2018/sf-06
131057 CZE CCM Šimek, Jiří   EU/C2019/sf-09
131210 CZE CCM Toman, Antonín   EU/C2019/sf-13

Plzeň 17. 1. 2022

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ