Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 46. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 31. 7. 2022

Přihlášky:

 • Přes webovou stránku ICCF návod viz web SKŠ „Dokumenty ICCF“ „Podrobné vysvětlení nového systému přihlášek do turnajů ICCF“.
 • Platba startovného buď na účet SKŠ nebo přes Direct Entry. Přihlášky „náhradníků“ podle článku Pravidel ICCF 1. 2. 1. 2. 3 musí být zaslány e-mailem vedoucímu MÚ SKŠ Ing. Josefu Mrkvičkovi na mrkvicka@skscr.cz.

Přihláška musí obsahovat:

 • kvalifikační titul (viz níže).

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2022-2023.

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2022

Kvalifikace:

Pravidla ICCF 1. 2.1. 2

1.2.1.2 Semifinále Mistrovství světa v KŠ

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

 • a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • c) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů
 • d) první dva vítězové ze skupin Předkola,
 • e) účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů (nevztahuje se na Světové poháry Veteránů na Světové poháry v Chess960, nebo Světové turnaje družstev),
 • f) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,
 • g) první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2450 nebo nižší,
 • h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2022 zbývá udělit dvě divoké karty – viz níže),
 • i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem 2500+ (*)
 • j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem 2450+ (*)
 • k) držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem 2400+ (*)
 • l) hráči s fixním ratingem 2550+ (*)

(*) Pro kvalifikaci podle těchto pravidel se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

Každý hráč s fixním ratingem 2450+ může požádat o zařazení do skupiny Semifinále WCCC. Hráči s nejvyšším ratingem budou však přijati pouze pro doplnění skupiny, pokud počet přihlášek nebude násobkem 13, 15 nebo 17.

Nebude-li počet přihlášek násobkem 13, 15, or 17, budou skupiny doplněny hráči, kteří požádají o vstup do Semifinále podle Pravidla 1.2.1.2.3; pokud to znovu způsobí nemožnost doplnit skupinu, tak hráči, kteří se přihlásili podle bodů (i), (j), (k) a (l) a mají nejnižší ICCF Elo 2022/3 nebudou přijati do Semifinále.

Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

131239 Cvak, Rudolf CZE SF 2019 1.2.1.c z WCCC43SF08 Plná 12.05.25
131259 Kudr, Roman CZE SF 2020 1.2.1.d z WCCC44PR01 Plná 23.02.25
130863 Mrkvička, Josef CZE SF 2017 1.1.2.c z WCCC41SF06 Plná 31.08.22

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné:

při platbě přes SKŠ 570,- za 1 skupinu                                                                    při platbě přes Direct Entry €16,– za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d), týká se pouze pana Kudra), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Divoké karty:

Pro rok 2022 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 46. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byla přidělena

 • 1 divoká karta pro účast v Předkole,
 • pro účast v Semifinále jsou tedy k dispozici 2 divoké karty.

Zájemci o tuto divokou kartu nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 15. 6. 2022 na e-mailové adrese international@skscr.cz. Připomínám, že nutnou (nikoli postačující) podmínkou pro udělení divoké karty je Elo 2400+.

Hodnota Elo bude vzata z ratingové listiny 2022/3 platné od 1. 7. 2022 a/nebo z aktuální ratingové listiny FIDE.

Plzeň 17. 5. 2022

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ