Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

finále 35. Mistrovství České republiky.

Ŕídící komise má zájem na tom, aby se naše vrcholná soutěž stala výstavní skříní našeho
Sdružení korespondenčního šachu, a každý byl hrdý na to, že si ji může zahrát.
Upravila v tomto smyslu i SŘ, aby umožnila účast i těm nejlepším hráčům v ČR.

Výňatek ze SŘ vše osvětluje, čtětě pozorně a neváhejte s přihláškou.

3.1. Finále Mistrovství České republiky jednotlivců
3.1.1. Přihlásit se mohou hráči s ratingem 2300+ (ke dni zahájení soutěže), popř. bez ratingu, kteří se
kvalifikovali některým z těchto způsobů:
a) obsadili 1. místo v semifinálové skupině MČR s celkovým bodovým ziskem převyšujícím 50 %;
b) obsadili 1. – 6. místo ve finálové skupině MČR (bez ohledu na celkový procentuální bodový zisk).
Každá takto získaná kvalifikace opravňuje svého držitele ke startu v jedné finálové skupině MČR
(při splnění všech ostatních podmínek účasti) a má platnost 2 roky od data skončení poslední partie
soutěže (semifinále/finále MČR), v níž dotčený hráč kvalifikaci získal.
3.1.2. Jako náhradníci se mohou přihlásit i hráči s ratingem 2300+ (ke dni zahájení soutěže) bez platné
kvalifikace, a to pro případ doplňování skupiny při nedostatku přihlášených s platnou kvalifikací.
3.1.3. Startuje se každoročně 1. května. Hraje se přednostně jednokolově, za účasti 13 hráčů s platnou
kvalifikací. Přihlásí-li se do soutěže méně než 13 hráčů s platnou kvalifikací, na doplnění skupiny
do počtu 13 účastníků vedoucí DÚ přijme přihlášené náhradníky s nejvyšším ratingem ke dni startu
soutěže (při jeho rovnosti rozhoduje vyšší titul ICCF, poté dřívější podání přihlášky). Nemá-li vedoucí
DÚ po uzávěrce přihlášek k dispozici dostatečný počet hráčů s platnou kvalifikací či náhradníků pro
sestavení 13členné skupiny hráčů 2300+, může mj. rozhodnout, že finále se bude hrát dvoukolově.
Pro takový případ platí: minimální počet účastníků = 7.

Doufám, že je každému vše jasné a pokud ne, tak neváhejte a obraťte se na mě s dotazy.
Ještě pár důležitých poznámek……..

V přihlášce uvádějte na základě jaké podmínky se přihlašujete a její nedílnou součástí
je mít uhrazené členské přízpěvky na roky 2023 a 2024 a startovné 160 Kč.

Pokud nebudete do finále 35.MČR zařazeni, tak Vám bude startovné ihned vráceno.

Přihlášky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz;
nejpozději do 08.04.2023!

Současně ŘK vypisuje semifinále MČR, které se od loňského roku novým způsobem
a setkalo se s nebývalým zájmem i proto, že zaručuje lukrativní postup do dalšího finále MČR
a hlavně umožňuje účast všem hráčům bez ohledu na výši Ela.

Posuďte sami dle výňatku ze SŘ………..

3.2. Semifinále Mistrovství České republiky jednotlivců
3.2.1. Přihlásit se mohou hráči s jakýmkoliv ratingem, popř. bez ratingu.
3.2.2. Startuje se každoročně 1. května. Hraje se buďto jednokolově (při 11 a více přihlášených), nebo
dvoukolově (při 5 – 9 přihlášených), přičemž při 10 či vyšším sudém počtu přihlášených vedoucí DÚ
dodatečně osloví a zajistí ještě 1 (lichého) hráče.

Finále i semifinále startují 01.05.2023

Očekávám doslova přehršli přihlášek, jejíž nedílnou součástí je mít uhrazené
členské přízpěvky na roky 2023 a 2024 a startovné 160 Kč.
Zařazeni budou všichni hráči.

Přihlášky zasílejte také výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz;
nejpozději do 08.04.2023!