ICCF vypisuje Předkolo 23. Olympiády ICCF!

Start: 22. 1. 2024

Každé družstvo se bude jako obvykle skládat z 6 hráčů. V průběhu turnaje bude povoleno vyměnit nejvýše 3 hráče.

Počet družstev, která postoupí do Finále, a kritéria postupu budou stanoveny Komisařem vrcholových turnajů a schváleny Výkonným výborem ICCF před startem turnaje (článek Pravidel ICCF č. 1.2.1.7.7).

Startovné za družstvo bude uhrazeno z finančního fondu SKŠ v ČR, nominovaní hráči startovné platit nebudou.

Sestavu družstva schválí Řídicí komise SKŠ v ČR na návrh vedoucího Mezinárodního úseku SKŠ v ČR.

Přihlášky zájemců o zařazení do družstva ČR zasílejte výhradně na e-mailovou adresu international@skscr.cz, a to nejpozději do 1. 12. 2023!

Zájemci o nominaci do družstva musí mít odhadovaný rating 2024/1 (platný od 1. 1. 2024) alespoň 2400!

Přednost dostanou hráči s vyšším odhadovaným ratingem 2024/1 (platným od 1. 1. 2024), při jeho případné rovnosti hráči s vyšším titulem.

Do přihlášky uveďte, prosím, zda byste byli ochotni vykonávat funkci kapitána družstva.

Jako obvykle je podmínkou pro účast v soutěži zaplacení členského příspěvku SKŠ v ČR na roky 2024 a 2025 ve stanovené výši.

Plzeň 26. 9. 2023

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ