V některém z následujících domácích turnajů SKŠ v ČR si najdou svoji příležitost hráči všech výkonnostních skupin!

  • 23. MČR veteránů se startem k 01.11.2023:

Přihlásit se může do 11.10.2023 každý zájemce, který dosáhne věku 50 let nejpozději v den zahájení turnaje. Na SL bude zařazeno maximálně 13 hráčů s nejvyšším ratingem z přihlášených. Podmínkou pro zařazení do soutěže je úhrada startovného ve výši 160 Kč a členských příspěvků na roky 2023 a 2024.

  • 46. Pohár ČR (webserver) se startem k 01.11.2023:

Přihlásit se může do 11.10.2023 každý zájemce. Na SL bude zařazeno maximálně 17 hráčů s nejvyšším ratingem z přihlášených. Podmínkou pro zařazení do soutěže je úhrada startovného ve výši 160 Kč a členských příspěvků na roky 2023 a 2024.

  • 7. Zimní pohár se startem k 22.12.2023:

Přihlásit se může do 30.10.2022 každý zájemce. Na SL bude zařazeno maximálně 17 hráčů s nejnižším ratingem z přihlášených. Podmínkou pro zařazení do soutěže je úhrada startovného ve výši 160 Kč a členských příspěvků na roky 2023 a 2024.

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží zasílejte výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz!

Pardubice 04.10.2023

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ SKŠ v ČR
E-mail: sykora@skscr.cz