Vážení přátelé!

Dne 28. 5. 2014 uplynula lhůta pro podávání přihlášek do turnaje LIPEAD-40 (Peru).

Ve stanovené lhůtě se přihlásili a startovné zaplatili: Rudolf Cvak, Jan Kratochvíl, Alois Kýhos, Pavel Postupa a Tomáš Sedláček. Všichni jmenovaní byli organizátorem přijati do turnaje.

Všem našim účastníkům turnaje přejeme úspěch!

2. 6. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ