S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 34. MS 2014. Hraje se na webserveru ICCF, tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2014

Uzávěrka přihlášek: 21. 8. 2014

Startovné: v případě postupu ze Semifinále se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 460,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2014-2015.

Přihlášky: výhradně e-mailem na adresu MÚ zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro shromažďování přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

  1. účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,
  2. účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,
  3. první dva vítězové ze skupin Semifinále,
  4. první dva vítězové finále Světového poháru (World Cup),
  5. první dva vítězové minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,
  6. všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,
  7. držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,
  8. hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Z našich hráčů mají podle seznamu zaslaného Komisařem vrcholových turnajů platné kvalifikace pro rok 2014:

GM Zdeněk Straka (b), GM Jan Židů (b). Tyto hráče oslovím přímo.

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek, prosím, aby mi to neprodleně oznámil na adresu MÚ zde.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

Plzeň 14. 7. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ