Vážení přátelé!

Na nedávno ukončeném Kongresu ICCF v australském Sydney převzali zástupci vítězného družstva ČR v 16. Olympiádě zlaté medaile a certifikáty osvědčující tento významný úspěch českého korespondenčního šachu.

Z vítězného družstva se ceremoniálu zúčastnili GM Roman Chytilek (1. šachovnice), GM Jiří Dufek (2. šachovnice) a nehrající kapitán družstva SIM Josef Mrkvička.

2014         Zleva: GM Jiří Dufek, GM Roman Chytilek, SIM Josef Mrkvička             

                                           Autor: Jason Bokar

Zbylým členům družstva GM Davidu Vrkočovi (3. šachovnice) a GM Jiřímu Vošahlíkovi (4. šachovnice) budou jejich medaile a certifikáty předány na schůzi Řídicí komise SKŠ v ČR, popř. jiným dohodnutým způsobem.

Ještě jednou blahopřejeme celému družstvu k jejich vynikajícímu výsledku a historickému úspěchu!

Plzeň 31. 10. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ