Vážení přátelé,

letošní Kongres ICCF patřil rozhodně k nejúspěšnějším v celé historii československého a českého korespondenčního šachu!

 • Družstvo ČR (GM Roman Chytilek, GM Jiří Dufek, GM David Vrkoč, GM Jiří Vošahlík, nehrající kapitán SIM Josef Mrkvička) zvítězilo s drtivým náskokem v 16. Olympiádě a jeho zástupci převzali na Kongresu zlaté medaile. Roman Chytilek, Jiří Dufek a Josef Mrkvička převzali ocenění osobně.
 • Delegát ČR Josef Mrkvička převzal na Kongresu certifikáty a medaile pro nové držitele mezinárodních titulů: GM (velmistr)Ludvík Pospíšil (získal titul GM ve svých 80 letech!), Jan Lounek, Jiří Moučka, Pavel Sváček; IM (mezinárodní mistr) – Jiří Buček; LGM (ženská velmistryně) – Jana Valinová
 • ICCF ocenila delegáta ČR a bývalého prezidenta ICCF v letech 2003-2004 Josefa Mrkvičku zlatou medailí Bertl von Massow za 15 let nepřetržité dobrovolné činnosti pro ICCF.

Další důležitá rozhodnutí přijatá Kongresem:

 • ICCF se rozhodla (zejména v reakci na nová pravidla FIDE pro uznání remízy, která pro korespondenční šach nevyhovují) vytvořit vlastní „Zásady šachu“ (Laws of Chess), odlišné od FIDE. Komise pro pravidla ICCF tyto zásady zpracuje a předloží na Kongresu ICCF v roce 2015.
 •  Bylo schváleno, že při hře na serveru ICCF bude v případě překročení časového limitu výhra zaznamenána automaticky serverem bez nutnosti reklamovat výhru. Rozhodovat tedy bude server, nikoli rozhodčí. Výsledek se objeví okamžitě v tabulce. Nové pravidlo bude platit pro turnaje startované po 1. 1. 2015 a hrané na serveru. Proti rozhodnutí serveru bude možno podat standardním způsobem odvolání.
 •  Bylo schváleno, že hráči v turnajích družstev budou zasílat své reklamace přímo rozhodčímu, nikoli přes kapitána družstva (ten ale dostane kopii zprávy). Nové pravidlo bude platné okamžitě od okamžiku implementace na serveru, a to i pro běžící turnaje.
 •  Bylo zrušeno pravidlo 1e Pravidel ICCF pro hru na serveru, které se týkalo možnosti jednou ročně přerušit hru na 30 dnů v případě havárie hardware nebo software v hráčově počítači nebo ztráty internetového spojení. Zrušení pravidla bude platit pro turnaje startované po 1. 1. 2015 a hrané na serveru.
 •  V tabulce norem byly zjištěny chyby v zaokrouhlování, které v minulosti mohly poškodit některé hráče. Bylo rozhodnuto, že Kvalifikační komisař ICCF změní tabulku norem už pro turnaje startované po 1. 1. 2015. Dále byl přijat návrh akceptovat retroaktivní požadavky na změnu norem pro postižené hráče v dřívějších turnajích, a to na základě žádosti národní federace.
 •  Na Kongresu ICCF v roce 2015 bude předložen návrh komplexní revize Turnajových pravidel ICCF, která obsahují řadu nekonzistentních ustanovení a nepřesností v terminologii.
 •  Rozhodnutí o návrhu stanovit minimální bodový limit pro zisk mezinárodních titulů bylo odloženo na Kongres v roce 2015.
 •  Byl zamítnut návrh, aby ve vrcholových národních turnajích bylo možno plnit normy pro zisk mezinárodních titulů ICCF.
 •  Semifinále 21. Olympiády bude hráno na webserveru, nikoli podle původního záměru klasickou poštou. Jeho start nebyl stanoven. Rozhodnutí o další budoucnosti poštovních šachových olympiád bylo opět odloženo.
 •  21. Světový pohár v roce 2015 uspořádá Polsko.
 •  8. Světový pohár veteránů v roce 2015 uspořádá Anglie.
 •  Na schůzi delegátů Evropské zóny byl přijat návrh uspořádat Evropský pohár družstev, hraný klasickou poštou (bez dalších podrobností).
 •  Server ICCF bude aktualizován v tom smyslu, že jméno arbitra, resp. odvolacího orgánu, bude nastavitelné v systému (zejména kvůli domácím turnajům hraným na serveru ICCF).
 •  Kongres ICCF v roce 2015 se uskuteční v Cardiffu (Wales) ve dnech 16. – 22. 8. 2015. Na tomto Kongresu bude volen nový Výkonný výbor (Executive Board) a nový auditor ICCF. O pořádání Kongresu ICCF v roce 2016 má zájem Německo, které v tomto roce slaví kulaté výročí založení své národní federace korespondenčního šachu (BdF).

 

Plzeň 2. 11. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ a delegát SKŠ u ICCF