Evropská zóna ICCF vypisuje nový turnaj hraný na webserveru ICCF, spadající do nové struktury Mistrovství Evropy jednotlivců (turnajová pravidla dostupná zde).

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2015, hraný na webserveru ICCF

Start: 15. 3. 2015

Hraje se ve skupinách po 13 hráčích, organizátor turnaje má však právo tento počet změnit na 11, 15 nebo 17. Vítěz skupiny a hráč na 2. místě postupují do Finále.

Právo účasti v Turnaji kandidátů mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v okamžiku podání přihlášky,

(b) držitelé titulu Velmistr,

(c) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem 2401+ v okamžiku podání přihlášky,

(d) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem 2451+ v okamžiku podání přihlášky,

(e) účastníci 68. a 69. Semifinále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů (pokud již nemají kvalifikaci podle bodů (a) až (d) uvedených výše) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili,

(f) účastníci minulých nebo probíhajících Finále Mistrovství Evropy, kteří v nich dosáhli nejméně 45 % možných bodů (pokud nezískali vyšší kvalifikaci) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili.

Startovné: 620,- Kč za 1 skupinu

Přihlášky: nejpozději do 18. 2. 2015 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ na roky 2015-2016.

 

Plzeň 15. 12. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ