Vážení přátelé!

Dnes 30. 12. 2014 v dopoledních hodinách proběhla (nebo proběhne) poslední aktualizace serveru ICCF v roce 2014. Po dobu aktualizace nebude server ICCF dostupný cca 1 hodinu, za což se Servisní ředitel ICCF pan Lockwood omlouvá.

Pro hráče budou nejdůležitější částí aktualizace zautomatizované procesy zavedené rozhodnutím letošního Kongresu ICCF v Austrálii.

U turnajů ICCF startovaných v roce 2015 již nebude nutné reklamovat překročení času nebo jiná porušení článku 3b Pravidel hry na serveru ICCF, server bude zaznamenávat výsledky automaticky. Výsledky partií, které skončily překročením času, budou dále v turnajových tabulkách označeny příznakem „E“. Pro soutěže ICCF bude tato nová úprava na serveru povinná, v domácích turnajích však nebude povinnost ji používat!

Implementace článku 3b Pravidel hry na serveru ICCF byla upřesněna: jakmile uplyne povolených 40 dní bez provedení tahu, nebude možné provést tah do doby, než bude podána, a buď přijata, nebo odmítnuta reklamace, nebo partie nebude ukončena automatickým překročením času. Tím budou vyloučeny zmatky způsobené retroaktivními reklamacemi.

Nadále nebude nutné, aby rozhodčí zadávali výsledky, většina výsledků bude kompletně řízena systémem reklamací. Obrazovka se zadáváním výsledků bude nadále k dispozici a použitelná v případech mimořádných situací, výsledky nepřípustné podle Pravidel šachové hry však nebudou přístupné ve výběru.

Pořadatelé turnajů budou moci při zadávání turnajů hraných klasickou poštou na server ICCF nastavit zobrazení průběhu a stažení ukončených partií v poštovních turnajích, což dosud nebylo možné.

Plzeň 30. 12. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

(s použitím překladu článku na serveru ICCF zde)