Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 39. MS v KŠ. Lze se hlásit jak do poštovních, tak do webserverových skupin, e-mailové skupiny nebudou startovány. U poštovních skupin je však velmi malá pravděpodobnost jejich naplnění.

Uzávěrka přihlášek: 13. 2. 2015, start turnaje: 20. 3. 2015.

Přihlášky zasílejte jako obvykle na adresu Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička. Prosím, abyste mi u každé přihlášky hlásili kvalifikační titul (viz níže).

Podmínkou pro účast v Předkole 39. MS je:

a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),

b) zaplacení startovného Kč 1 030,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul)

c) zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2015 a 2016.

Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola mají tito hráči:

a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,

d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),

e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů,

f) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, kteří dosáhli minimálně 50 % možných bodů, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,

g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li kategorie turnaje VIII nebo nižší,

h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),

i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,

j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,

k) držitelé titulu Velmistr (GM),

l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.

Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.

Ratingy uvedenými pod body i), j) a l) se rozumějí ratingy uvedené v publikovaných Elo listinách v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.

Seznam momentálně platných kvalifikací hráčů ČR do Předkola je uveden v příloze a je zpracován Komisařem vrcholových turnajů ICCF. Pokud některá kvalifikace není jeho opomenutím uvedena, nebo pokud některý hráč získá kvalifikaci do doby uzávěrky přihlášek, prosím, aby mi to příslušný hráč neprodleně oznámil!

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, v případě nutnosti má startér právo rozšířit počet účastníků na 15 až 17, nebo snížit počet účastníků na 11.

Pokud počet přihlášených hráčů nebude dělitelný 13, nebudou do Předkola připuštěni hráči s kvalifikačním titulem k) (tj. držitelé titulu GM) s nejnižším ratingem.

Přihlášky do více než 1 skupiny budou přijímány pouze v případě potřeby zaplnit volná místa ve skupinách.

Současně s přihláškami do Předkola 39. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

Zájemci se hlásí opět vedoucímu MÚ na adresu MÚ zde, termín 10. 2. 2014, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

Naše federace získala pro rok 2015 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2015/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 1 030,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

Plzeň 4. 1. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ SKŠ

Příloha

Platnou plnou kvalifikaci pro Předkolo MS mají momentálně tito hráči SKŠ, kteří nejsou suspendováni z turnajů ICCF:

(Vysvětlivky:

EOT+3y – 3 roky od data ukončení turnaje)

ICCF_ID Příjmení, jméno Kvalifikační titul Druh Platnost do
130242 Boukal, Petr PR 2009 1.1.1.e z World Cup 12-Postal Plná
 1. 4. 2016
130371 Hýbl, Vladislav PR 2011 1.1.1.c z WCCC35PR08 Plná
 1. 11. 2015
130371 Hýbl, Vladislav PR 2012 1.1.1.c z WCCC36PR08 Plná
 1. 4. 2017
130691 Kotrč, Michal PR 2012 1.1.1.d z WS/M/406 Plná EOT+3y
130826 Kudela, Stanislav PR 2012 1.1.1.b z WCCC36SF06 Plná
 1. 9. 2017
130407 Laurenc, Petr PR 2011 1.1.1.c z WCCC35PR07 Plná
 1. 12. 2015
130825 Machýček, Lubomír PR 2012 1.1.1.b z WCCC36SF01 Plná
 1. 3. 2017
130822 Mašek, Ian PR 2011 1.1.1.c z WCCC35PR06 Plná
 1. 12. 2016
130863 Mrkvička, Josef PR 2011 1.1.1.b z WCCC35SF02 Plná
 1. 3. 2016
130865 Nývlt, Zdeněk PR 2013 1.1.1.b z WCCC37SF01 Plná EOT+3y
139169 Pavliček, Miroslav PR 2013 1.1.1.d z WS/M/454 Plná EOT+3y
130142 Pospíšil, Ludvík PR 2010 1.1.1.b z WCCC34SF10 Plná
 1. 5. 2015
130142 Pospíšil, Ludvík PR 2010 1.1.1.a z WCCC30CT08 Plná
 1. 2. 2016
130288 Škorpík, Vlastimil PR 2010 1.1.1.b z WCCC34SF01 Plná
 1. 10. 2016
130709 Svoboda, František (*1936) PR 2012 1.1.1.c z WCCC36PR13 Plná
 1. 7. 2017
130709 Svoboda, František (*1936) PR 2013 1.1.1.c z WCCC37PR07 Plná
 1. 7. 2017
130187 Sýkora, Josef PR 2011 1.1.1.a z WCCC31CT04 Plná
 1. 1. 2017
130306 Teichmann, Čenĕk PR 2013 1.1.1.b z WCCC37SF07 Plná EOT+3y
130343 Urban, Jaromír PR 2010 1.1.1.b z WCCC34SF01 Plná
 1. 10. 2016
131246 Valinová, Jana PR 2013 1.1.1.c z WCCC37PR06 Plná EOT+3y