Vážení přátelé!

V letošním roce slaví rumunská federace KŠ 90. výročí svého založení. Při té příležitosti pořádá zvací turnaj, do nějž zve jednoho našeho hráče. Hraje se na serveru ICCF, podle standardních Pravidel hry na serveru ICCF.

Start:                        25. 10. 2015

Kategorie:                 10 (nebo vyšší, podle přihlášených hráčů)

Počet hráčů:             13 (z nich max. 8 rumunských hráčů)

TO:                           SIM Miron Sferle

TD:                           IA Valer-Eugen Demian

Podmínkou přihlášky je Elo 2015/4 minimálně 2480. Lze očekávat, že si pořadatel turnaje bude z pochopitelných důvodů vybírat hráče s co nejvyšším Elo.

Zájemci o účast v turnaji se hlásí nejpozději do 18. 9. 2015 e-mailem na adrese Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, cenový fond není vypsán. Přihlášení hráči musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň do roku 2016.

V případě více zájemců rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

 

Plzeň 30. 8. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku