• Kongres ICCF se uskutečnil ve dnech 16. – 22. 8. 2015 v Cardiffu (Wales). Za SKŠ v ČR se Kongresu zúčastnili vedoucí Mezinárodního úseku a delegát SKŠ u ICCF Josef Mrkvička (který zároveň zastupoval na základě plné moci Chorvatsko) jako vedoucí delegace a ekonomka SKŠ Alena Mrkvičková jako členka delegace.
 • Proběhla volba Výkonného výboru ICCF a Auditora ICCF na další čtyřleté období.

Výkonný výbor ICCF bude v příštím období pracovat ve stejném složení jako dosud, a sice:

Prezident: Eric Ruch (FRA)

Generální sekretář: Michael Millstone (USA)

Finanční ředitel: George Pyrich (SCO)

Ředitel světových turnajů: Frank Geider (FRA) – jako jediný měl protikandidáty a už v prvním kole voleb porazil Briana Jonese (AUS) a Everdinanda Knola (RSA)

Servisní ředitel: Austin Lockwood (WLS)

Marketingový ředitel: Andrew Dearnley (ENG)

Auditorem ICCF byl na další období zvolen Josef Mrkvička (CZE).

 • Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že čestné členství v ICCF bude udělováno za 25 let vynikající práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že si dotyčný toto ocenění zaslouží.
 • Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že doživotní ocenění zásluh bude udělováno za 35 let vynikající práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že si dotyčný toto ocenění zaslouží.
 • Novým Komisařem ICCF pro pravidla byl zvolen Dennis Doren (USA). Ve funkci nahradí Pera Söderberga (SWE), který na funkci rezignoval koncem roku 2014.
 • Certifikáty a medaile za nové tituly ICCF za SKŠ získali:

GM – Kamil Stalmach

IM – Petr Kouba

LIM – Mariola Babulová

Ani jeden ze jmenovaných se Kongresu osobně nezúčastnil a jejich ocenění jsem převzal v jejich zastoupení. Ocenění jim budou podle jejich volby buď předána na podzimní schůzi ŘK SKŠ, nebo zaslána poštou.

 • Družstvu ČR v Memoriálu Witolda Bieleckého (Václav Portych, Václav Kratochvíl, Filip Mrkvička, Petr Doležal, Michal Berko, František Šindelář, nehrající kapitán Michal Volf) byly uděleny certifikáty za 3. místo v turnaji. Certifikáty budou jednotlivým hráčům zaslány poštou péčí kapitána družstva.
 • GM Janu Židů byla udělena medaile a certifikát za 2. místo ve finále 1. Světového poháru ICCF ve Fischerově šachu (Chess 960). Medaile i certifikát mu budou předány na podzimní schůzi ŘK SKŠ, peněžitá výhra ve výši 600 € mu bude poukázána standardně po skončení všech partií turnaje.   
 • S platností od 1. 1. 2016 byly zavedeny nové tituly ICCF: “Expert korespondenčního šachu” (“Correspondence Chess Expert” – CCE) a “Mistr korespondenčního šachu” (“Correspondence Chess Master” – CCM). Tyto tituly budou genderově neutrální a budou pro ně platit přesně tytéž požadavky na výkonnost jako pro stávající tituly LIM a LGM. Budou dostupné všem hráčům bez ohledu na jejich pohlaví a odstraní nerovnost spojenou s tituly udělovanými hráčům podle pohlaví, přiblíží ICCF k FIDE s jejich tituly FM a CM a otevřou potenciál pro získání titulů širší skupině hráčů. Každá žena, která získá titul CCE nebo CCM, si bude moci po dobu následujících 5 let vybrat ekvivalent LIM nebo LGM uvedený na jejím certifikátu a medaili. Normy LIM nebo LGM získané v turnajích startovaných před 1. 1. 2016 budou příslušně platit pro tituly CCE a CCM. Tituly CCE a CCM budou udělovány automaticky serverem při splnění požadovaných norem, včetně stažitelného certifikátu.  Medaile a certifikáty pro nové tituly, podepsané Prezidentem ICCF a Generálním sekretářem, budou k dispozici k předání na Kongresu pouze pro hráče, kteří se osobně zúčastní Kongresu, nebo jsou ženského pohlaví (to bude platit pro příštích 5 let). Stávající tituly LIM a LGM budou zrušeny. Již dříve získané tituly LIM a LGM však budou platit I nadále.
 • Byly schváleny aktualizované Manuály pro rozhodčí ICCF v serverových a poštovních turnajích. Tyto Manuály se však budou do jisté míry týkat i rozhodčích našich domácích turnajů, protože naše domácí turnaje jsou zahrnuty do ratingu ICCF. Původní požadavek, aby i rozhodčí domácích turnajů zahrnutých do ratingu ICCF měli základní znalosti angličtiny, se mi na Kongresu podařilo odvrátit a Manuály budou v tomto smyslu doplněny. Manuály (ve verzi schválené na Kongresu ICCF) jsem již přeložil do češtiny a v nejbližších dnech budou zveřejněny na webu SKŠ v sekci „Dokumenty ICCF“.
 • Bylo schváleno nové pravidlo, že ve všech postupových turnajích (tedy i v jednotlivých fázích MS a ME) může do další fáze turnaje postoupit pouze hráč, který získá ve své skupině kladný výsledek, tj. minimálně +1. Pokud ve skupině nižší fáze skončí všechny partie remízou, nepostoupí z této skupiny do vyšší fáze žádný hráč.
 • S platností od 1. 1. 2016 byla zrušena povinnost delegátů národních federací žádat Kvalifikačního komisaře ICCF o udělení titulů ICCF pro hráče ze své federace; tato povinnost bude nahrazena automatickou procedurou na serveru ICCF.
 • S platností od 1. 1. 2016 byly zrušeny „uzly“ (hráči, kteří v serverových turnajích zadávají tahy hráčů hrajících obyčejnou poštou); „kombinované“ turnaje server – pošta tedy nebudou nadále přípustné. Možnost hrát e-mailem v poštovních turnajích po dohodě se soupeřem a po schválení rozhodčím však zůstává zachována.
 • Byl schválen postup kompletní revize výpočtu norem pro získání mezinárodních titulů ICCF, a to ve dvou fázích:

Fáze 1 – vývoj metodiky a dokumentace (srpen 2015 až jaro 2016): Příloha II Turnajových pravidel  ICCF bude přepracována na základě solidních statistických principů a konzultací s profesionálním statistikem. Tento dokument bude předložen Kongresu ICCF v roce 2016 k ratifikaci.

Fáze 2 – implementace (léto 2016 do 31. 12. 2016): pokud budou navržené změny pravidel pro výpočet norem schváleny Kongresem v roce 2016, bude aktualizován server ICCF a nova pravidla vstoupí v platnost pro turnaje startované od 1. 1. 2017.

 • Experimentálně bude do turnajů ICCF zavedena možnost aplikace tzv. Sofijského pravidla, které zamezí hráčům nabízet remízu před dosažením určitého počtu tahů.
 • Po několikaleté diskusi bylo konečně definitivně schváleno, že možnost nabízení tahů bude v serverových turnajích ICCF záviset na rozhodnutí pořadatelů turnajů.
 • Vzhledem k tomu, že byl zjištěn další pokus o manipulaci s ratingem ICCF, byla schválena dílčí změna Ratingových pravidel (příloha č. I k Turnajovým pravidlům ICCF).
 • Byla vzata na vědomí témata pro tematické turnaje ICCF v roce 2016 (server, pošta).
 • V dubnu 2016 bude uspořádán velký Open turnaj k 10. výročí zavedení Direct Entry.
 • Na Kongres byla předložena s několikaměsíčním předstihem celá řada zásadních návrhů, jejichž schválení by významně ovlivnilo zejména Pravidla hry na serveru (např. zrušení počítání času v celých dnech, jiný způsob počítání dovolené, úplný zákaz provedení tahu po uplynutí 40 dnů aj.). Po zamítnutí prvního z návrhů (což bylo zrušení počítání času ve dnech) stáhlo předsednictvo Kongresu všechny ostatní – často kontroverzní – návrhy z hlasování a odložilo je na příští Kongres s tím, že pro jejich řešení bude ustanovena zvláštní pracovní skupina. Protože podobné řešení v minulosti – až na výjimky – nikdy k ničemu pořádnému kromě ztráty času nevedlo, proti tomuto rozhodnutí jsem jako delegát ČR protestoval a prohlásil, že ČR je o všech stažených návrzích připravena jednat a hlasovat již na tomto Kongresu. Nikdo však mé stanovisko nepodpořil.

 

Plzeň 1. 9. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ a delegát SKŠ u ICCF