Vážení přátelé!

ICCF vypisuje 5. Světový pohár v Chess 960 (Fischerovy šachy).

Turnaj bude hrán na webserveru ICCF a organizován ve třech nebo čtyřech stupních v závislosti na počtu došlých přihlášek. Skupiny předkola se budou hrát ve skupinách o 6 hráčích (10 partií), první 2 vítězové se kvalifikují do dalšího kola. Všechny skupiny se budou hrát dvoukolově (hráči budou mít shodné pozice bílými i černými s týmž soupeřem, ale všechny pozice se budou u ostatních soupeřů lišit). Časová kontrola bude 30 dnů na 10 tahů. Výsledky budou zahrnuty do Elo ICCF Chess 960.

Přihlášky

Hráči se mohou hlásit do libovolného počtu skupin předkola. Podávat přihlášky je možno dvojím způsobem:

  1. přes SKŠ v ČR,
  2. pomocí Direct Entry.

Přes SKŠ v ČR:

Do 25. 2. 2016 standardním způsobem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: Ing. Josef Mrkvička. Přihlášení hráči musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2016 a 2017.

Přes Direct Entry:

Zahájení registrace 1. 1. 2016, ukončení registrace 28. 2. 2016 na stránce http://www.iccf-webchess.com/EventsAnnouncements.aspx .

Finalisté 3. Světového poháru v Chess 960 mohou startovat v 5. Světovém poháru v Chess 960 od fáze Semifinále (start přibližně v prvním pololetí 2017). Hlásit se mohou přes SKŠ v ČR do 30. 10. 2016.

Startovné

Při přihlášce přes SKŠ v ČR: Kč 410,- za 1 skupinu

Při přihlášce přes Direct Entry bude startovné zobrazeno v průběhu procesu přihlášení.

Rozdělení do skupin bude prováděno náhodným výběrem, bude však bráno v úvahu i geografické rozdělení a dosažení pokud možno stejného průměrného ratingu skupin.

Organizace turnaje

Předkolo bude odstartováno 15. 3. 2016.

Všechny skupiny předkola budou ukončeny nejpozději 15. 6. 2017.

Neukončené partie mající vliv na postup do dalšího kola budou odhadovány. Hráči zašlou rozhodčímu skupiny k odhadu zápis partie (s požadovaným výsledkem – výhra nebo remíza) a své analýzy k nejpozději do 5. 7. 2017.

Odhady budou organizovány tak, aby všichni postupující hráči byli známi k 31. 8. 2017.

Další kolo by mělo být odstartováno nejpozději 1. 10. 2017.

Ceny

Cenový fond 1 000 € pro první 3 hráče (500 €; 300 €, 200 €), bez tie-breaku.

Kvalifikace

První dva vítězové z každé skupiny předkola postupují do dalšího kola.

Přestože počet přihlášek do předkola je neomezen, žádný hráč nemůže získat více než dvě kvalifikace do semifinále a jednu kvalifikaci do finále. Pokud se bude turnaj hrát ve 4 stupních, bude neomezen i počet přihlášek do druhého kola.

Nebude-li celkový počet hráčů dělitelný 6, hráči s nejvyšším Elo (max. 5 hráčů) budou posunuti přímo do vyššího kola.

Vítěz 5. Světového poháru v Chess 960 získá kvalifikaci do turnaje kandidátů MS (použije se tie-break).

 

Plzeň 1. 1. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ