Evropská zóna ICCF vypisuje nový turnaj, spadající do nové struktury Mistrovství Evropy jednotlivců (turnajová pravidla dostupná na https://www.skscr.cz/dokumenty/euch_pravidla.pdf):

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2016, hraný na webserveru ICCF

Start: 15. 3. 2016

Hraje se ve skupinách po 13 hráčích, organizátor turnaje má však právo tento počet změnit na 11, 15 nebo 17. Vítěz skupiny a hráč na 2. místě postupují do Finále.

Právo účasti v Turnaji kandidátů mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v okamžiku podání přihlášky,

(b) držitelé titulu Velmistr,

(c) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem 2401+ v okamžiku podání přihlášky,

(d) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem 2451+ v okamžiku podání přihlášky,

(e) účastníci 68. a 69. Semifinále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů (pokud již nemají kvalifikaci podle bodů (a) až (d) uvedených výše) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili,

(f) hráči, kteří obsadili 1. nebo 2. místo ve skupinách Semifinále Mistrovství Evropy startovaných po 1. 1. 2014,

(g) účastníci předchozích nebo probíhajících Finále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 45 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci a dosud svou kvalifikaci nevyužili,

(h) účastníci předchozích nebo probíhajících Turnajů kandidátů Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci a dosud svou kvalifikaci nevyužili.

Startovné: 620,- Kč za 1 skupinu

Přihlášky: nejpozději do 18. 2. 2016 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ na roky 2016-2017.

 

Plzeň 31. 12. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ