Řidící komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

12. Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev

Na základě výňatku SŘ platí:           

  1. Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev

4.1.1. 1. liga čtyřčlenných družstev

Startuje v sudých letech 1. února. Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti 15 družstev.

Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start Mistrovství i s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově.

 

Právo účasti mají:

– 1. až 8. družstvo z minulého ročníku 1. ligy

– vítězná družstva všech skupin z minulého ročníku 2. ligy

Další družstva mohou být zařazena na základě divoké karty.

Ta bude udělována družstvům, která budou mít nejvyšší součet Elo všech hráčů.

 

4.1.2.  2. liga čtyřčlenných družstev

Startuje v sudých letech 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti nejvýše 15 družstev ve skupině. V případě přihlášení více než 15 družstev rozhodne vedoucí DÚ o rozdělení do více skupin 2. ligy.

Hraje se jednokolově nebo dvoukolově, a to podle počtu družstev ve skupině.

Právo účasti mají všechna přihlášená družstva.

 

V případě změny podmínek platí údaje uvedené na SL!

 

Na startovní listině 11.MČR-4D je uvedeno:

Právo účasti v 1. lize 12. MČR 4čl. družstev:

družstvo na konečném 1. – 4. místě       

Náhradníci pro 1. ligu 12. MČR 4čl. družstev:

družstva na konečném  5. – 8. místě a nové týmy.

Výběr bude proveden dle průměrného ELO družstev!

Přihláška družstva musí obsahovat:

a) přesný název družstva

b) jméno a funkční e-mailovou adresu kapitána družstva

c) jméno zástupce kapitána družstva

d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic se jmény a příjmeními hráčů

        Pozor!

           Přihlašovat se mohou i neúplná družstva (trojice, dvojice i jednotlivci) a ta budou doplněna pořadatelem.

           Nutnou a nekompromisní podmínkou pro zařazení do soutěže je včasná úhrada členských příspěvků na roky      

           2016 a 2017 a  startovného  ve výši 160 Kč na hráče.

     Zájem o soutěž bude veliký a tak neváhejte!

 

           Přihlášky přijímá

Mgr.Josef Sýkora mgrjs@seznam.cz nebo sykora@skscr.cz

nejpozději do 11. 01. 2016!

    

Pohodový a úspěšný nový rok 2016 přeje     

 

Mgr. Josef Sýkora, vedoucí Domácího úseku ŘK SKŠ

mgrjs@seznam.cz

sykora@skscr.cz;

530 02 Pardubice, Palackého 2422

MT: 732 187 197