Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé – koršachisté,

Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

finále 28. Mistrovství České republiky

Startuje se 1. května 2016.

Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů. 
Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově.

Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:
a) umístili se ve finále předchozího, tentokrát 27.MČR v první polovině startovního pole (tedy na 1. 9. místě) – totéž platí i pro 23.MČR, 24.MČR, 25.MČR a 26.MČR;
b) zvítězili v semifinále.

Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů a) nebo b), mají právo startu v jednom finále MČR za každou takto získanou kvalifikaci. Každá kvalifikace do finále MČR má platnost 4 roky od data skončení turnaje, ve kterém ji hráč získal.

Pro případ nedostatku zájemců s právem přímé účasti, což je velice pravděpodobné, se mohou jako náhradníci přihlásit hráči s ELO alespoň 2300, ze kterých budou – na doplnění minimálního počtu hráčů ve skupině – vybráni ti s nejvyšším ELO.

Pozor!!!
Nutnou podmínkou pro zařazení do soutěže je včasná úhrada členských příspěvků na roky 2016 a 2017 a startovného ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do 7. 4. 2016!

Pardubice 22. 3. 2016

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz