Vážení přátelé!

ICCF vypisuje Předkolo 21. Olympiády s předpokládaným startem dne 1. 9. 2016.

Hraje se na webserveru ICCF, časová kontrola 10/50, družstva o 6 hráčích. Počet družstev ve skupinách a počet družstev postupujících do Finále bude stanoven na začátku turnaje dle počtu přihlášených zemí.

Zájemce o účast v družstvu ČR žádám, aby se nejpozději do 20. 6. 2016 přihlásili na e-mailové adrese international@skscr.cz. Odpovědnou osobou v MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči je vedoucí MÚ – Ing. Josef Mrkvička.

Jednotliví hráči neplatí startovné, startovné za celé družstvo hradí SKŠ.

Podmínky přihlášky:

  • rating 2016/3 nejméně 2400 (při větším počtu přihlášek má přednost hráč s vyšším ratingem),
  • zaplacené členské příspěvky SKŠ v ČR alespoň na roky 2016 a 2017.

Sestava družstva – včetně kapitána družstva – podléhá schválení ŘK SKŠ. Při schvalování nominace bude kromě ratingu přihlédnuto i k výsledkům přihlášených hráčů v mezinárodních turnajích ICCF a domácích turnajích v posledních 3 letech.

Upozorňuji, že podle usnesení Valné hromady SKŠ ze dne 19. 3. 2016 mají v případě postupu družstva do finále Olympiády úspěšní hráči z předkola nárok na přednostní nominaci do družstva pro finále.

Plzeň 3. 5. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ