Vážení přátelé!

 

Švédská federace KŠ nám nabízí přátelský zápas, hraný klasickou poštou. Představují si minimálně 10 šachovnic. Výše Elo nerozhoduje, bude bráno v úvahu pouze při stanovení pořadí šachovnic v družstvu.

 

V případě, že nabídku přijmeme, byl předběžně dohodnut start zápasu na 1. 11. 2016.

 

Hledáme hráče do družstva ČR. V současné době už neexistuje mnoho možností hrát mezinárodně klasickou poštou, věříme tedy, že se najde dostatečný počet hráčů, kteří této možnosti využijí.

 

Každý hráč hraje na své šachovnici 2 partie, jednu bílými a jednu černými. Partie zápasu budou započteny na Elo ICCF. Startovné se neplatí.

 

Podmínkou účasti jsou pouze zaplacené členské příspěvky minimálně  na roky 2016 a 2017.

 

Žádáme zájemce o hru, aby se do 30. 6. 2016 přihlásili buď na e-mail Mezinárodního úseku international@skscr.cz nebo poštou na adresu vedoucího MÚ: Ing. Josef Mrkvička, Houškova 533/32, 326 00 Plzeň. I z důvodu ušetření poštovného jsem domluven s kolegou Mgr. Sýkorou, že mu Váš zájem o účast v zápase můžete sdělovat v rámci Vaší běžné korespondence ohledně domácích turnajů.

 

V přihlášce uveďte, zda byste byli ochotni v případě potřeby hrát na 2 šachovnicích. Designovaným kapitánem družstva bude pan Michal Volf.

 

 

Plzeň 1. 5. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ