Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 36. MS 2016. Hraje se na webserveru ICCF, tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2016

Uzávěrka přihlášek: 3. 8. 2016

Startovné: v případě postupu ze Semifinále se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 620,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2016-2017.

Přihlášky: výhradně e-mailem a výhradně na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro shromažďování přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

a) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,

b) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,

c) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve skupinách Semifinále,

d) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále Světového poháru (World Cup),

e) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,

f) všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,

g) držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,

h) hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Komisař vrcholových turnajů ICCF dosud neposkytl seznam platných kvalifikací pro rok 2016; pokud jej poskytne dodatečně, do této informace ho doplním.

Z našich hráčů mají podle loňského seznamu zaslaného Komisařem vrcholových turnajů platné kvalifikace pro rok 2016:

GM Pavel Sváček (b, do r. 2017), GM Jan Židů (b, do r. 2017). Podle podmínky ad g) mají trvale platné kvalifikace pro Turnaj kandidátů GM Roman Chytilek (8 norem GM), GM Zdeněk Straka (8 norem GM), GM Jan Židů (5 norem GM). Tyto hráče oslovím přímo.

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek (zejména kvalifikací ze Semifinále MS), prosím, aby to neprodleně oznámil na international@skscr.cz.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.  

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

Pokud počet přihlášek nebude dělitelný beze zbytku 13 (nebo 15, 17), nebudou do turnaje připuštěni hráči, kteří se přihlási na základě bodu h) (Elo 2600+) a budou mít nejnižší Elo.

Hráči, kteří se přihlásí do více než 1 skupiny, budou do druhé a další skupiny přijati pouze v případě potřeby doplnit volná místa ve skupinách. .

Plzeň 1. 7. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ