Vážení koršachoví přátelé,

dovoluji si touto informací odbočit od ryze koršachových témat a oznámit Vám, že ke dni 23. 6. 2016 byly u Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s., zapsány požadované změny ve spolkovém rejstříku vedeném rejstříkovým soudem pro hl. m. Prahu, tj. Městkým soudem v Praze. Ke stejnému datu, tzn. k 23. 6. 2016, nabyly účinnosti aktuálně platné Stanovy SKŠ v ČR, které letos schválil nejvyšší orgán SKŠ v ČR, tj. Valná hromada SKŠ v ČR, a to na svém náhradním zasedání konaném dne 19. 3. 2016 v Praze.

Tímto zápisem změn do spolkového rejstříku byl současně úspěšně dovršen proces transformace SKŠ v ČR z občanského sdružení (o. s.) na zapsaný spolek (z. s.), během něhož muselo dojít nejen k přejmenování našeho spolku (týká se pouze zkratky v názvu), ale i globálním úpravám hlavních legislativních dokumentů SKŠ v ČR, které musely být uvedeny do souladu s NOZ. To se týkalo zejména Stanov SKŠ v ČR a Jednacího řádu Valné hromady SKS v ČR. 

Úplný aktuální výpis ze spolkového rejstříku ve formátu PDF je k dispozici ZDE, popř. na webu Veřejného rejstříku a Sbírky listin pod tímto odkazem:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=739380&typ=UPLNY

Jménem celé Řídicí komise SKŠ v ČR přeji všem pohodové letní prázdniny! 

Praha 2. 7. 2016

Jan Židů, předseda SKŠ v ČR