Všem členům SKŠ v ČR s velkým zármutkem oznamuji, že v neděli 4. září 2016 naši „koršachovou rodinu“ navždy opustil velice silný korespondenční i praktický hráč, dlouholetý funkcionář SKŠ v ČR, vedoucí rubriky Korespondenční šach v měsíčníku Československý šach, jistý medailista ještě neskončeného 28. MS ICCF, ale především skvělý člověk, kolega a kamarád, Ing. Petr Boukal z Prahy. Stalo se tak po těžké nemoci, ve věku 69 let.

 

Petr si svým skvělým medailovým umístěním ve finálové skupině 28. cyklu MS ICCF zajistil i titul mezinárodního velmistra ICCF, žel osud mu už nedopřál si radost z nově nabytého titulu naplno užít.

 

Velké poděkování nás všech patří Petrovi zejména za jeho dlouhodobý přínos pro korespondenčně-šachové hnutí, a to jak po stránce hráčské a reprezentační, tak i funkcionářské a publicistické.

 

Věnujme našemu šachovému příteli, kolegovi a kamarádovi tichou vzpomínku. Čest jeho památce!

 

Jan Židů,

předseda SKŠ v ČR