Vážení přátelé,

konec léta se blíží, a tak je čas přihlásit se do nějakých soutěží, abyste jejich partie mohli prohánět na svých mašinkách………..o:)))))))
Nabízím Vám účast v turnajích, které zahájí do konce tohoto roku i s dosud přihlášenými hráči a podmínkami pro hraní v nich……………
16. Mistrovství České republiky veteránů

hrané na webserveru ICCF

bude odstartováno 01.11.2016.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) V době startu 01.11.2016 jim bude nejméně 50 let
2) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
3) Budou mít uhrazené startovné 160Kč
4) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2300

 

33. Pohár České republiky hraný na webserveru ICCF

bude startovat též 01.11.2016

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Budou mít uhrazené startovné 160Kč
3) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2000. V případě velkého zájmu budou zařazeni Ti s vyšším Elo a ostatním bude startovné vráceno

 

34. Pohár České republiky hraný klasickou poštou

bude odstartován také 1.11.2016

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Startovné uhradí až podle počtu partií v hodnotě 10Kč za partii

 

Memoriál Břetislava Modra

bude odstartován 01.12.2016.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2300
3) Startovné se neplatí

 

ZVACÍ turnaje!!

V současné době se hraje o tyto tituly:

GM – velmistr v korespondenčním šachu
SIM – mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu
IM – mezinárodní mistr v korespondenčním šachu
CCM – mistr v korespondenčním šachu
CCE – expert v korespondenčním šachu

Řídící komise SKŠ připravila svým členům krásný dárek! Získala právo pořádat každoročně zvací turnaje s možností získat některé ze zmiňovaných titulů!

 

V roce 2016 budou odstartovány čtyři turnaje s těmito kategoriemi

Czech Invitationals 2016 (CZE)

Czech Invitational 2016 – turnaj Morava 01

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Svratka 02

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Dyje 03

Kategorie 1-2

Czech Invitational 2016 – turnaj Odra 04

Kategorie 1-2

Ve skupinách bude hrát vždy 15 hráčů, z toho maximálně 7 domácích!
Do turnajů Morava a Svratka se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2301.
Do turnajů Dyje a Odra se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2200.

ŘK má zájem o kvalitu domácích soutěží, a tak při převisu zájemců o tyto turnaje bude upřednostňovat hráče, kteří v těchto soutěžích hrají a pomáhají zvyšovat jejich kvalitu.

K účasti v domácích soutěžích se bude přihlížet následujícím způsobem:
Hráč dostane za každou sehranou domácí soutěž jednotlivců jeden bod, a to bez ohledu na výsledek.
Za soutěž družstev dostane hráč dokonce dva body.
Vždy se budou počítat poslední tři kalendářní roky, tedy letos – 2013, 2014 a 2015, v příštím roce 2017 pak 2014, 2015 a 2016, atd.

Turnaje budou zahajovat vždy 1. 12. příslušného kalendářního roku, letos je start 1. 12. 2016!

Hráč se může přihlásit do dvou turnajů, v nichž splňuje požadavek na minimální Elo. Do druhého turnaje však bude zařazen pouze v případě, že bude zapotřebí turnaj doplnit o domácí účastníky na celkový počet maximálně 7.

V přihlášce je nutno uvést seznam odehraných domácích soutěží odstartovaných v letech 2013, 2014 a 2015!! Startovné se neplatí, ale každý přihlášený hráč však musí mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Pardubice 09.09.2016

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz