Běloruská federace KŠ pořádá mezinárodní zvací turnaj „Belarus – Blue Lake 4“ a zve do něj jednoho našeho hráče.

Hraje se na webserveru ICCF, tempem 10/50.

Předpokládaný start turnaje: 15. 11. 2016

Kategorie: 7-8

Počet hráčů: 15

Podmínka účasti: Elo k 1. 10. 2016 (2016/4) 2430+

Přihlášky: nejpozději do 7. 10. 2016 na adresu MÚ international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2016-2017.

V případě většího počtu přihlášek rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

Plzeň 25. 9. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ