Vážení přátelé,

Evropská zóna ICCF vypisuje

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2017

hraný na webserveru ICCF (turnajová pravidla dostupná na https://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2016/08/Pravidla_pro_novou_strukturu_EUCh_01012014-1.pdf)

Start: 15. 3. 2017

Hraje se ve skupinách po 13 hráčích, organizátor turnaje má však právo tento počet změnit na 11, 15 nebo 17. Vítěz skupiny a hráč na 2. místě postupují do Finále.

Právo účasti v Turnaji kandidátů mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v okamžiku podání přihlášky,

(b) držitelé titulu Velmistr,

(c) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem 2400+ v okamžiku podání přihlášky,

(d) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem 2450+ v okamžiku podání přihlášky,

(e) účastníci 68. a 69. Semifinále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů (pokud již nemají kvalifikaci podle bodů (a) až (d) uvedených výše) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili,

(f) hráči, kteří obsadili 1. nebo 2. místo ve skupinách Semifinále Mistrovství Evropy startovaných po 1. 1. 2014,

(g) účastníci předchozích nebo probíhajících Finále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 45 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci a dosud svou kvalifikaci nevyužili,

(h) účastníci předchozích nebo probíhajících Turnajů kandidátů Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci a dosud svou kvalifikaci nevyužili.

Startovné: 620,- Kč za 1 skupinu

Přihlášky: nejpozději do 18. 2. 2017 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2017-2018.

Plzeň 6. 1. 2017

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ