Vážení přátelé!

S okamžitou platností se lze přihlašovat do Turnaje kandidátů k 37. MS 2017. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, tempo hry: 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2017

Uzávěrka přihlášek: 28. 7. 2017

Startovné: v případě postupu ze Semifinále se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné 620 Kč. Hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2017-2018.

Přihlášky: výhradně e-mailem a výhradně na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro shromažďování přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni se přihlašovat tito hráči:

a) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů;

b) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále;

c) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve skupinách Semifinále;

d) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále Světového poháru (World Cup, netýká se Finále Světového poháru Veteránů);

e) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší;

f) všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu;

g) držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem;

h) hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Komisař vrcholových turnajů ICCF poskytl následující seznam platných kvalifikací pro rok 2017:

130142 Pospíšil, Ludvík GM 2015 1.3.1.c z WCCC39SF10 11. 2. 2020
130597 Sváček, Pavel GM 2011 1.3.1.b z WCCC31CT06 31. 7. 2017
131093 Židů, Jan GM 2014 1.3.1.b z WCCC34CT04 27. 11. 2019

Podle podmínky ad g) mají trvale platné kvalifikace pro Turnaj kandidátů GM Roman Chytilek (8 norem GM), GM Zdeněk Straka (9 norem GM) a GM Jan Židů (5 norem GM). Tyto hráče ještě navíc oslovím přímo.

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek (zejména kvalifikací ze Semifinále MS), žádám ho, aby tuto skutečnost neprodleně oznámil na adresu international@skscr.cz.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

Plzeň 6. 6. 2017

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ