Originál dokumentu ve formátu DOCX ke stažení: ZDE
Originál dokumentu ve formátu PDF ke stažení: ZDE

Informace pro členy SKŠ v ČR

Od roku 2016 je možné hrát v korespondenčním šachu i o dva nově zavedené tituly, a to CCM a CCE. Aktuální přehled hráčských titulů ICCF, které lze v turnajích s mezinárodní účastí získat, vypadá tedy takto: 

GM – velmistr v korespondenčním šachu,

SIM – mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu,

IM – mezinárodní mistr v korespondenčním šachu

CCM – mistr korespondenčního šachu,

CCE – expert korespondenčního šachu.

Poznámka: Ryze ženské tituly LGM (mezinárodní velmistryně v kategorii žen) a LIM (mezinárodní mistryně v kategorii žen) se od roku 2016 sice už neudělují, ale jejich držitelky je mohou nadále používat, takže se s nimi v tabulkách a ratingových listinách budeme setkávat i do budoucna.

Řídící komise SKŠ připravila svým členům krásný dárek!

Získala právo pořádat každoročně zvací turnaje s možností plnění norem na některé z výše jmenovaných titulů!

Již v roce 2016 byly odstartovány čtyři skupiny turnaje Czech Invitationals 2016:

1. Czech Invitational 2016 – turnaj Morava 01 kategorie 4
2. Czech Invitational 2016 – turnaj Svratka 02 kategorie 4
3. Czech Invitational 2016 – turnaj Dyje 03      kategorie 2
4. Czech Invitational 2016 – turnaj Odra 04      kategorie 2

V roce 2017 se budou hrát tyto turnaje:

1. Czech Invitational 2017 – turnaj Radbuza 05 kategorie D (2026-2050) možnost plnění normy CCE
2. Czech Invitational 2017 – turnaj Úslava 06     kategorie J (2175-2200) možnost plnění norem CCM a CCE
3. Czech Invitational 2017 – turnaj Úhlava 07 kategorie 4 (2326-2350) možnost plnění normy SIM a všech nižších
4. Czech Invitational 2017 – turnaj Berounka 08 kategorie 7 (2401-2425) možnost plnění normy GM a všech nižších

Zde se nacházejí řeky vybrané pro rozlišení jednotlivých skupin startovaných v roce 2017:


Ve všech skupinách bude hrát 15 hráčů, avšak z toho vždy nejvýše 7 domácích!

► Do turnaje Radbuza 05 se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2050.

► Do turnaje Úslava 06 se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2150.

► Do turnaje Úhlava 07 se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2300.

► Do turnaje Berounka 08 se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2375 a jako náhradníci hráči s Elo 2350 a více.

ŘK má zájem o kvalitu domácích soutěží, a tak při převisu zájemců o tyto turnaje bude upřednostňovat hráče, kteří v těchto soutěžích hrají a pomáhají zvyšovat jejich kvalitu.

K účasti v domácích soutěžích se bude přihlížet následujícím způsobem:

► Hráč dostane za každou sehranou domácí soutěž jednotlivců jeden bod, a to bez ohledu na výsledek.

► Za soutěž družstev dostane hráč dokonce dva body.

► Vždy se budou počítat body získané za poslední tři kalendářní roky, tedy letos za roky 2014, 2015 a 2016, v příštím roce 2018 pak za roky 2015, 2016 a 2017 atd.

Důležité informace na závěr: 

Turnaje startují k 1. 12. 2017!

Hráč se může přihlásit i do dvou turnajů, v nichž splňuje požadavek na minimální Elo.

Do druhého turnaje však bude zařazen pouze v případě, když bude zapotřebí skupinu doplnit na maximální počet 7 domácích (českých) hráčů.

V přihlášce je nutné uvést seznam odehraných domácích soutěží odstartovaných v letech 2014, 2015 a 2015!

Startovné:  Neplatí se, každý přihlášený hráč však musí mít uhrazené členské příspěvky na roky 2017 a 2018.

Odměny: Hráči, kteří se v turnajích umístí na 1. – 3. místě (v případě dělených míst rozhoduje Baumbachovo pravidlo), obdrží diplom SKŠ a pamětní medaile.

Přihlášky: zasílejte nejpozději do 31. 7. 2017, a to na adresu Mgr. Josefa Sýkory: sykora@skscr.cz (mobilní telefon: 732 187 197, pevná linka: 466 511 669).

Předpokládáme velký zájem, a tak s přihláškou neváhejte! Přihlížet se může i k jejímu datu!

Pardubice 19. 6. 2017

Mgr. Josef Sýkora  vedoucí DÚ SKŠ