Vážení přátelé!

ICCF oznamuje, že Nizozemská federace korespondenčního šachu bude hlavním organizátorem 22. Světového poháru hraného na webserveru ICCF. Hlavním pořadatelem turnaje byl jmenován Joop Jansen.

Turnaj se hraje na webserveru ICCF a bude organizován ve třech stupních. Tempo hry: 40 dní na 10 tahů. Zdvojené počítání času po 20 dnech. Řádná dovolená 45 dnů za rok, mimořádná dovolená se neuděluje.

Výsledky se započítávají do ratingu ICCF, normy na tituly budou zřejmě dosažitelné
v Semifinále a ve Finále.

Skupiny budou mít obvykle 11 – 13 hráčů v Předkole, 9 – 13 hráčů v Semifinále a 9 – 15 hráčů ve Finále.

Přihlášky

Přihlásit se je možné:

  • přes SKŠ v ČR – jako obvykle výhradně e-mailem na adresu Mezinárodního úseku  international@skscr.cz, a to nejpozději do 7. 11. 2017.

Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: Karel Glaser.

  • přes systém Direct Entry – nejpozději do 10. 11. 2017.

Přihlášky musejí obsahovat: ICCF_ID, jméno a příjmení hráče, aktuální Elo a e-mailovou adresu. V okamžiku přihlášky musí mít hráč zaplaceny členské příspěvky minimálně na roky 2017 a 2018.

Startovné při přihlášce přes SKŠ v ČR činí Kč 410,- za 1 skupinu. Hráč se může přihlásit do libovolného počtu skupin Předkola.

Organizace turnaje

Start turnaje (Předkolo): 15. 12. 2017.

Registrace: od 24. 9. 2017.  

Všechny skupiny Předkola budou ukončeny k 30. 6. 2019. Neukončené partie, které budou rozhodovat o umístění na postupových místech, budou odhadovány.  

Očekávaný start Semifinále bude nejpozději 1. 9. 2019.

Start Finále je plánován nejpozději na 1. 9. 2021.

Rozdělení hráčů do skupin Předkola a Semifinále bude provedeno podle možnosti náhodným výběrem; bude však bráno v úvahu i geografické rozložení a dosažení přibližně stejného průměrného ratingu ve skupinách.

Ceny

Jak bylo potvrzeno Kongresem ICCF 2013, celkový peněžní fond pro tuto soutěž bude 6 000 €. Ceny budou udělovány i vítězům skupin Předkola a Semifinále (v hodnotě cca 25 €), a to ve formě online voucherů, nebo jiných šachových materiálů (při dělení 1. místa rozhoduje tie-break).

Ve Finále obdrží první 3 hráči medaile a certifikáty (při dělení míst rozhoduje tie-break). První 4 hráči ve Finále dále obdrží peněžní ceny ve výši: 1. místo 1 000 €, 2. místo 600 €, 3. místo 300 € a 4. místo 100 €. Při dělení míst se pro peněžní ceny nepoužije tie-break a ceny se dělí rovným dílem mezi hráče se stejným počtem bodů.

Kvalifikace

Počet postupujících bude záviset na celkovém počtu přihlášených hráčů, předpokládá se však, že první dva vítězové z každé skupiny Předkola postoupí do Semifinále. Do Finále postoupí vítězové skupin Semifinále.

Jak bylo uvedeno výše, počet přihlášek do Předkola není omezen. Hráč však může získat maximálně dvě kvalifikace z Předkola do Semifinále a jednu kvalifikaci ze Semifinále do Finále.

Kromě toho hráči, kteří se kvalifikovali do Finále 21. a 22. Světového poháru, budou rovněž oprávněni hrát v Semifinále 23. Světového poháru, a vítězové Finále 21. a 22. Světového poháru budou oprávněni hrát ve Finále 23. Světového poháru.

Z Finále turnaje lze získat následující kvalifikace:

– Vítěz 22. Světového poháru a druhý v pořadí mají právo účasti v Turnaji kandidátů MS (při dělení míst rozhoduje tie-break, po úhradě startovného). (Turnajová pravidla ICCF, čl. 1. 3. 1. d);

– Vítěz 22. Světového poháru získává navíc právo účasti ve Finále příštího Světového poháru (bez placení startovného) (Turnajová pravidla ICCF, článek 3.6) a získá titul SIM (Novinka, rozhodnutí Kongresu ICCF 2017 – dříve IM) (Turnajová pravidla ICCF, článek 10. 6. c).

– Všichni účastníci Finále 22. Světového poháru se kvalifikují do Semifinále příštího Světového poháru (s placením startovného) (Turnajová pravidla ICCF, článek 3.6).

– Účastníci Finále 22. Světového poháru, kteří skončí na 3. nebo 4. místě (použije se tie-break), nebo docílí minimálně 60 % možných bodů se kvalifikují do Semifinále příštího Mistrovství světa (s placením startovného) (Turnajová pravidla ICCF, článek 1. 2. 1. e).

– Účastníci Finále 22. Světového poháru, kteří dosáhnou minimálně 50 % možných bodů, se kvalifikují do Předkola příštího Mistrovství světa (s placením startovného) (Turnajová pravidla ICCF, článek 1. 1. 1. e).

Plzeň 28. 9. 2017

Ing. Josef Mrkvička

vedoucí Mezinárodního úseku