Vážení přátelé,

Získání medaile CCE či CCM – postup pro členy SKŠ:

1) O medaili stačí jednoduše projevit zájem u národního delegáta ČR (vedoucího MÚ SKŠ), a to prostřednictvím e-mailové adresy international@skscr.cz. Ve zprávě nesmí chybět informace o tom, zda si hráč vyzvedne medaili osobně v sídle SKŠ (je nezbytné uvést telefonní kontakt), nebo ji chce obdržet poštou – formou doporučené zásilky (je nezbytné uvést dodací adresu). Zaslání medaile poštou je podmíněno úhradou kompenzace ve výši 100 Kč, která zčásti pokrývá logistické náklady spjaté se zajišťováním medailí. Tato částka se poukazuje výhradně na BÚ SKŠ č. 2700056864/2010 (Fio), přičemž jako variabilní symbol hráč zadá své datum narození ve tvaru RRMMDD (např. hráč narozený dne 07.05.1970 vyplní VS 700507) a ve zprávě pro příjemce uvede svůj titul ICCF a příjmení (např. CCE Novák).

2) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) objedná medaile vyžádané členy SKŠ a vyzvedne je na nejbližším Kongresu ICCF.

3) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) rozešle medaile hráčům, kteří projevili zájem o jejich dodání poštou a současně uhradili kompenzaci ve výši 100 Kč, a zbývající medaile se uloží v sídle SKŠ: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, kde budou připraveny k osobnímu vyzvednutí (po předchozí domluvě).

Získání medaile CCE či CCM – postup pro nečleny SKŠ:

1) Hráč musí prostřednictvím e-mailové adresy international@skscr.cz informovat národního delegáta ČR (vedoucího MÚ SKŠ), zda si vyzvedne medaili osobně v sídle SKŠ (je nezbytné uvést telefonní kontakt), nebo ji chce obdržet poštou – formou doporučené zásilky (je nezbytné uvést dodací adresu). Pokud tak neučiní, medaile bude automaticky uložena v sídle SKŠ. Zaslání medaile poštou je podmíněno úhradou kompenzace ve výši 100 Kč, která zčásti pokrývá logistické náklady spjaté se zajišťováním medailí. Tato částka se poukazuje výhradně na BÚ SKŠ č. 2700056864/2010 (Fio), přičemž jako variabilní symbol hráč zadá své 6místné číslo ICCF a ve zprávě pro příjemce uvede svůj titul ICCF a příjmení (např. CCM Novák).

2) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) vyzvedne medaile pro nečleny SKŠ na nejbližším Kongresu ICCF.

3) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) rozešle medaile nečlenům SKŠ, kteří projevili zájem o jejich dodání poštou a současně uhradili kompenzaci ve výši 100 Kč, a zbývající medaile se uloží v sídle SKŠ: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, kde budou připraveny k osobnímu vyzvednutí (po předchozí domluvě).

Plzeň, 31. 3. 2020

Ing. Josef Mrkvička, národní delegát ČR a vedoucí MÚ SKŠ