Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

finále 30. Mistrovství České republiky jednotlivců!

Startuje se 1. května 2018. Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů. Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově.

Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:

1) Umístili se v předchozím finále v první polovině startovního pole (např. při účasti 13 hráčů na 1. – 6. místě, při 15 hráčích na 1. – 7. místě apod.)

2) Zvítězili v semifinále a v době startu finále mají Elo alespoň 2300. Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů 1) nebo 2) mají právo startu v jednom finále za každou získanou kvalifikaci. Každá kvalifikace má platnost čtyři roky od data ukončení turnaje, ve kterém ji hráč získal.

V přihlášce uvádějte na základě jaké podmínky se přihlašujete!

Pro případ nedostatku zájemců s právem přímé účasti, což je velice pravděpodobné, se mohou jako náhradníci přihlásit hráči s ELO alespoň 2300, ze kterých budou – na doplnění minimálního počtu hráčů ve skupině – vybráni ti s nejvyšším ELO.

Pozor!!!

Nutnou a nekompromisní podmínkou pro zařazení do soutěže je včasná úhrada členských příspěvků na roky 2018 a 2019 a startovného ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz, a to nejpozději do 8. 4. 2018!

Je to jubilejní finále, a tak je očekáván mimořádný zájem!

Pardubice 2. 4. 2018

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ

E-mail: sykora@skscr.cz


Přihlášení hráči (včetně náhradníků) – konečný stav po uzávěrce přihlášek:

PECKA Josef        2435

SÝKORA Josef       2433

PŘÍVOZNÍK Luboš    2411

ALEXA Jaroslav     2383

NEPUSTIL František 2376

VALINOVÁ Jana      2371

CVAK Rudolf        2370

DĚDINA Miroslav    2369

HOSTINSKÝ Jiří     2368

PRAVEC Ladislav    2365

LAURENC Petr       2357

PRCHLÝ Miloš       2355

KUDR Roman         2352

ŠIŠÁK Richard      2352

ŽAHOUR Jiří        2349

VALÁK Alois        2344

POSTUPA Pavel      2344

KOLAŘÍK Josef      2330

MEZERA Lukáš       2324

KOŠŤÁL Jindřich    2324

SCHWARZ Roman      2317

30.MČR-F bylo odstartováno!