Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé – koršachisté,

toto je má poslední informace rozesílaná touto formou a žádám Vás, abyste jí věnovali velkou pozornost!

Od tohoto okamžiku až do odvolání bude veškeré dění z domácího úseku prezentováno pouze na našich webových stránkách https://skscr.cz!


Dočtěte se tam o vyhlašovaných soutěžích, stavu přihlášek a všem podstatném, co se děje a připravuje!


Prosím, abyste toto sdělení vzali na vědomí a webové stránky SKŠ v ČR ve svém vlastním zájmu pravidelně navštěvovali!


Pardubice 07.05.2018

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz
soukromá korespondence: mgrjs@seznam.cz;