Oblast turnajů

 • Byla schválena nová struktura turnajů o normy

Budou nabízeny tyto turnaje:

GM A:

Kategorie: 10
Počet hráčů: 15
2485+

GM B:

Kategorie: 9
Počet hráčů: 13
2455+

SIM A:

Kategorie: 8
Počet hráčů: 15
2420+

SIM B:

Kategorie: 6-7
Počet hráčů: 13
2380+

IM A:

Kategorie: 5 -6
Počet hráčů: 13
2350+

IM B:

Kategorie: 3-4
Počet hráčů: 13
2300+

CCM A:

Kategorie: 1-2
Počet hráčů: 15
2250+

CCM B:

Kategorie: K-L

Počet hráčů: 17
2200+

CCE A:

Kategorie: H-I

Počet hráčů: 15
2125+

CCE B:

Kategorie:  E-F

Počet hráčů: 15
2050+

Výše uvedené turnaje však budou startovány až od 1. 1. 2020, protože je zapotřebí na Kongresu v roce 2019 pro všechny schválit výši startovného.

Do té doby budou pokračovat stávající turnaje MN a GMN.

 • Byl schválen návrh na změnu harmonogramu Světových pohárů a turnajů Webserver Open podle následujícího schématu:

Rok 1 (2019) – 12. Světový pohár veteránů

Rok 2 (2020) – 23. Světový pohár

Rok 3 (2021) – 13. Světový pohár veteránů

Rok 4 (2022) – 12. Webserver Open

Rok 5 (2023) – 14. Světový pohár veteránů

Rok 6 (2024) – 24. Světový pohár

Rok 7 (2025) – 15. Světový pohár veteránů

Rok 8 (2026) – 13. Webserver Open

A tak dále. Ani v jednom roce tedy nedojde ke kolizi dvou těchto „masových“ turnajů. Za SKŠ jsem hlasoval proti tomuto návrhu, protože se ŘK SKŠ domnívá, že každý hráč dokáže nejlépe sám odhadnout své jak časové, tak finanční možnosti. Většina delegátů však byla pro návrh. Poměr hlasování 23 pro, 16 proti, 18 abstencí.

 • Česká republika bude pořadatelem 23. Světového poháru ICCF se startem v roce 2020. Hlavním pořadatelem turnaje bude Josef Mrkvička, SKŠ zajistí rozhodčí pro všechny skupiny předkola, semifinále a finále.
 • Byl zamítnut návrh nahradit Mistrovství světa žen a Olympiády žen světovým pohárem žen, je diskriminující, že ženy se mohou účastnit všech turnajů ICCF a muži se nemohou účastnit turnajů vypsaných pro ženy. Obecně by se měly podle mého názoru zrušit všechny turnaje založené na rozdílném pohlaví (možná kromě zvacích turnajů), tento návrh však zatím nebyl přednesen. V roce 2020 skončí pro ženy možnost žádat o tituly LIM a LGM.

Oblast pravidel

 • V turnajích družstev PČL zůstává PČL za všech okolností; kapitán družstva bude mít při zahájení procesu náhrady/výměny hráče právo zastavit hráčovy hodiny: PČL v soutěži jednotlivců může i nadále být anulováno (společně se všemi ostatními partiemi hráče v soutěži), ale pouze za velmi specifických podmínek. Nejsou-li hráčovy partie anulovány, každé PČL bude nutně zaznamenáno jako prohra.
 • Kapitán družstva nemůže být členem jiného družstva.
 • Rozhodčí turnaje bude moci (ale nebude povinen) zaregistrovat dovolenou hráče, který to není schopen udělat sám, (např. z důvodu náhlé hospitalizace, a na žádost národního delegáta).
 • V současnosti, je-li hráči s akceptovaným vystoupením odhadnuta prohra, je zaznamenán výsledek do tabulky, a automaticky se zahájí revize tohoto výsledku odhadu 3členným panelem.  Pokud tento panel má opačný názor než původní rozhodnutí odhadce většinou 2-1, je výsledek partie změněn z výhry/prohry na remízu. Tato procedura se nyní mění tak, že se původní výsledek odhadu nezaznamenává do tabulky do doby, než bude znám výsledek revize panelem. Definitivní rozhodnutí stanovené revizí panelem, bude zaznamenáno do tabulky, až když bude známo.
 • 3členný panel přehlasuje původní rozhodnutí odhadce pouze při poměru hlasů 3-0 místo stávajících 2-1.
 • Článek 3 Statutu ICCF se mění na znění: "Korespondenční šach je definován jako šachová partie, při níž při provádění tahů hráči nesedí proti sobě u šachovnice. Tahy jsou předávány na dálku různými prostředky a čas na rozmyšlenou je obvykle počítán v počtech dnů na tah, ale může být počítán i v hodinách, minutách a vteřinách." Zavedeno systémem Tří bloků.
 • Má-li hráč 10+ PČL během 90 dnů, budou mu blokovány přihlášky do nových soutěží, dokud neuplyne dalších 90 dnů bez PČL. (Pokud se toto opatření ukáže jako neúčinné, bude na příštím Kongresu navrženo tvrdší opatření.)
 • Ve vícestupňových turnajích (např. Světový pohár) bude ve finálové fázi možno plnit normy i v případech, kdy turnaj nebude splňovat podmínky mezinárodního turnaje.
 • Návrh zkrátit časovou kontrolu ve Světových pohárech veteránů ICCF z 10/40 na 10/30 byl zamítnut.
 • V poštovních turnajích bude změněna časová kontrola z 10/30 na 10/40.
 • Pořadatelům národních turnajů bude nabízena volba použití všech pravidel ICCF. 
 • Byl schválen dokument „Pravidla korespondenčního šachu ICCF“ (analogie k „Pravidlům šachu FIDE“. V Pravidlech ICCF budou všechny odkazy na Pravidla FIDE nahrazeny odkazy na Pravidla korespondenčního šachu ICCF.
 • Všechny změny v Pravidlech ICCF budou jako obvykle platit až pro všechny turnaje startované 1. 1. 2019 a později.

Oblast procedurální a organizační

 • Za člena ICCF bylo přijato Mexiko.
 • Za člena ICCF budou moci být přijaty i země, které nejsou členy FIDE.
 • Kandidáti na jednu z 6 pozic ve Výkonném výboru a pozici Auditora ICCF nebudou nadále muset být kandidováni národními federacemi. Jinými slovy, do výše uvedených funkcí v ICCF může být zvolen kdokoli, aniž by byl doporučen svou národní federací. (Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, byl jsem přehlasován poměrem 20 pro, 19 proti, 18 abstencí.)
 • Kongres ICCF v roce 2019 se uskuteční ve Vilniusu (Litva) v době od 18. 8. 2019 do 22. 8. 2019. Na tomto Kongresu bude volen nový Výkonný výbor a nový Auditor na další 4leté období.

Závěry schůze delegátů Evropské zóny

 • V r. 2018 bude startován přátelský zápas Anglie – Zbytek Evropy, 100 šachovnic, start 1. 11. 2018.
 • Navrhuje se snížit počet kvalifikací do poštovního finále mistrovství Evropy.
 • Švédský delegát pan Sὄderberg navrhuje zavést silný poštovní turnaj pro hráče s 2400+. Napřed udělat průzkum zájmu.
 • U Mistrovství Evropy družstev byl návrh na změnu periodicity na 1x za 3 roky zamítnut.
 • Každý třetí rok se budou organizovat turnaje družstev pro hráče s Elo pod 2200, družstva se 4 hráči.
 • Každý třetí rok se budou organizovat turnaje družstev pro hráče s Elo pod 1900, družstva se 4 hráči.
 • Poštovní turnaje se budou pořádat tak dlouho, dokud o ně bude dost zájemců.
 • Byl zamítnut návrh pořádat nový pohár pro hráče pod 2000.
 • Byl zamítnut návrh pořádat turnaje jednotlivců a družstev s časovou kontrolou 1 tah za 1 den.

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ a delegát SKŠ u ICCF