Vážení přátelé,

Německá federace KŠ BdF bude jako vítěz 5. ročníku organizovat 6. ročník Dunajského poháru Memoriálu Paula Darmograye, a do turnaje zve federace zemí, kterými protéká řeka Dunaj (Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajinu), rovněž federace zemí, které sousedí aspoň se dvěma výše uvedenými (Českou republiku, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko), a dále Francii, kde se narodil Paul Darmogray, a Rusko, které vyhrálo 4. ročník poháru.

Turnaj se bude hrát na webserveru ICCF.

Družstva budou mít 6 hráčů. Jako pořadatel turnaje si Německo vyhrazuje právo nominovat v případě potřeby druhé družstvo (podle počtu přihlášených federací). Pokud se nebudou moci zúčastnit všechny výše uvedené federace, bude pozvání rozšířeno na další země, s cílem dosáhnout účast 11-15 družstev.

Start turnaje: 30. 4. 2019

Časová kontrola: standardní 50 dnů na 10 tahů, se zdvojeným počítáním času po 20 dnech.

Konečné pořadí družstev bude určeno podle olympijského systému (součet bodů získaných na jednotlivých šachovnicích).

Přihlášky zájemců o účast v družstvu ČR: zašlete nejpozději do 15. 3. 2019 na international@skscr.cz. Podmínkou jsou jako obvykle zaplacené členské příspěvky aspoň na roky 2019 a 2020.

Pokud by zájemce byl ochoten převzít funkci kapitána družstva, nechť to prosím uvede v přihlášce!

Předpokládané cílové ratingy a kategorie (2019/2) na jednotlivých šachovnicích:

Šachovnice 1: Kat. 9 – 2451+

Šachovnice 2: Kat. 8 – 2426+

Šachovnice 3: Kat. 7 – 2401+

Šachovnice 4: Kat. 6 – 2376+

Šachovnice 5: Kat. 5 – 2351+

Šachovnice 6: Kat. 4 – 2326+

Sestavu družstva určí na návrh vedoucího MÚ ŘK SKŠ.

Plzeň 5. 2. 2019
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ