P22 Odměny hráčům!

Jsem dotazován na odměny pro hráče v turnajích pořádaných SKŠ.
Upozorňuji proto tímto, že existuje níže uvedený dokument,
podle kterého se hráči mohou dvakrát ročně těšit na odměny
za své úsilí a úspěchy v turnajích!

Pohodu přeje
Mgr. Josef Sýkora, vedoucí Domácího úseku ŘK SKŠ
Pardubice 05.02.2019

Zásady pro odměňování hráčů věcnými cenami
v tuzemských webserverových a poštovních soutěžích SKŠ v ČR

Účastníci tuzemských soutěží SKŠ v ČR jsou za své úspěchy na domácí scéně odměňováni formou věcných cen, které zajišťuje vedoucí DÚ SKŠ v ČR, a to dle níže uvedeného klíče.

Poháry:

a) 1. místo ve finále MČR jednotlivců,
b) 1. místo ve finále Poháru ČR,
c) 1. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (pohár obdrží všichni členové týmu),
d) 1. místo v 1. lize MČR 3členných družstev (pohár obdrží všichni členové týmu),
e) 1. místo ve finále MČR veteránů.

Medaile:

a) 2. – 3. místo ve finále MČR jednotlivců,
b) 2. – 3. místo ve finále Poháru ČR,
c) 2. – 3. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (medaili obdrží všichni členové týmu),
d) 2. – 3. místo v 1. lize MČR 3členných družstev (medaili obdrží všichni členové týmu),
e) 2. – 3. místo ve finále MČR veteránů,
f) 1. – 3. místo v jakémkoliv memoriálu jen pro domácí hráče.

Diplomy:

a) 1. – 3. místo ve finále MČR jednotlivců,
b) 1. – 3. místo ve finále Poháru ČR,
c) 1. – 3. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (diplom obdrží všichni členové týmu),
d) 1. – 3. místo v 2. lize MČR 3členných družstev (diplom obdrží všichni členové týmu),
e) 1. – 3. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (diplom obdrží všichni členové týmu),
f) 1. – 3. místo v 2. lize MČR 3členných družstev (diplom obdrží všichni členové týmu),
g) 1. – 3. místo ve finále MČR veteránů,
h) 1. místo v jakékoliv semifinálové skupině MČR jednotlivců,
i) 1. místo v jakékoliv čtvrtfinálové skupině MČR jednotlivců,
k) 1. – 3. místo v jakémkoliv memoriálu jen pro domácí hráče,
l) zisk čestného titulu SKŠ v ČR Mistr korespondenčního šachu (MKŠ)

ŘK SKŠ v ČR si vyhrazuje právo:
– Odměnit hráče věcnými cenami v soutěžích i nad rámec těchto „Zásad“. V takovém případě musí být tato skutečnost uvedena v rozpisu (propozicích) soutěže a na startovní listině.
– Neodměnit věcnými cenami hráče, kteří se v rámci příslušné soutěže dopustili hrubého či opakovaného porušování pravidel a řádů SKŠ v ČR, tzv. „potichu“ vystoupili z turnaje, jednali v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play, byli disciplinárně potrestáni apod.

Tyto „Zásady“ byly schváleny ŘK ŠK v ČR dne 7. 9. 2017 a nabývají okamžité platnosti.

Zpracoval:
Mgr. Josef Sýkora, vedoucí Domácího úseku ŘK SKŠ