P23 – 3. JARNÍ POHÁR – vypsání soutěže!

Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje :  3. Jarní pohár SKŠ

Start: 20.03.2019

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Elo od nejmenšího k největšímu a na startovní listině
se objeví Ti s nejnižším Elo!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším zahrát si ve významných
soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2019 a 2020

Startovné: 160 Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 14.03.2019 na adresu:  home@skscr.cz; nebo sykora@skscr.cz;

Pardubice 07.03.2019

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz