P24 – 3.Jarní pohár před startem. Poslední šance se přihlásit!

Startuje se 20.03.2019
a prozatímní startovní listina je následující:

1. RYŠKA Jiří
2. JEŽEK Otakar
3. ŠTĚPÁN Josef
4. STRUŹKA Vlastimil
5. HORÁK Jaroslav
6. CHLUBNA Josef
7. BAČIAK Miloslav
8. BUBENÍČEK Miroslav
9. ŠTIKA Václav
10. JARABINSKÝ Martin
11. URBAN Miroslav
12. ZELENKA Pavel

Žádám o kontrolu a prosím hráče, kteří ještě neuhradili startovné 160 Kč
a členské příspěvky 200 Kč na rok 2020, aby to učinili ihned,
nejpozději do 18.03.2019
Byl bych velmi rád, aby startovalo 13 hráčů díky barvám,
a tak bych do 18.03. rád uvítal ještě jednu přihlášku!
Děkuji za vstřícnost!

Pohodu přeje
Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz

Pardubice 15.03.2019