Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 43. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 20. 6. 2019

Přihlášky:

  • Přes webovou stránku ICCF, návod viz web SKŠ „Dokumenty ICCF“ „Podrobné vysvětlení nového systému přihlášek do turnajů ICCF“.

Přihláška musí obsahovat:

  • kvalifikační titul (viz níže).

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2019-2020.

Uzávěrka přihlášek: 1. 5. 2019

Kvalifikace:

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

c) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů,

d) první dva vítězové ze skupin Předkola,

e) účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů (nevztahuje se na Světové poháry Veteránů),

f) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,

g) první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2450 nebo nižší,

h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2019 zbývá udělit tři divoké karty – viz níže),

i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem vyšším než 2500,

j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem vyšším než 2450,

k) držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem nad 2400,

l) hráči s fixním ratingem nad 2550.

Pro kvalifikaci podle těchto pravidel se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

ICCF_ID Jméno Kvalifikace Druh Platnost do
130825 Machýček, Lubomír 2017 1.2.1.d z WCCC41PR09 Plná 14. 12. 2021
130766 Michálek, Miroslav 2015 1.2.1.c z WCCC39SF01 Plná 15. 05. 2021
130863 Mrkvička, Josef 2017 1.1.2.c z WCCC41SF06 Plná EOT+3y
130863 Mrkvička, Josef 2014 1.1.2.c z WCCC38SF07 Plná 11. 06.2019
139169 Pavlíček, Miroslav 2014 1.2.1.e z World Cup 19 (DiamJub) Plná 03. 10. 2019
130999 Straka, Zdeněk 2013 1.2.1.a z WCCC28F Plná 02. 03. 2020

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné: 1 030,- za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d), týká se pouze pana Machýčka), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Skupiny mají obvykle 13 hráčů, ve zvláštních případech může startér rozšířit počet hráčů na 15 až 17. Pokud počet přihlášek nebude dělitelný 13, má startér právo odmítnout účast hráčům s kvalifikačním titulem i),  j) k) a l) a s nejnižším ratingem 2019/2. Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Divoké karty:

Pro rok 2019 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 43. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byly přiděleny

  • 2 divoké karty pro účast v Předkole (a nevyčerpány),
  • pro účast v Semifinále jsou tedy k dispozici všechny 3 divoké karty.

Zájemci o tyto divoké karty nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 1. 5. 2019 na e-mailové adrese international@skscr.cz. Připomínám, že nutnou (nikoli postačující) podmínkou pro udělení divoké karty je Elo 2400+.

 

Plzeň 18. 3. 2019

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ