Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 39. MS 2019. Hraje se na webserveru ICCF, standardní tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2019

Uzávěrka přihlášek: 25. 7. 2019

Startovné: v případě postupu ze Semifinále (bod c) níže) se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 620,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2019-2020.

Přihlášky přes webovou stránku ICCF:

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

(a) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,

(b) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,

(c) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve skupinách Semifinále,

(d) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále Světového poháru (World Cup, netýká se Finále Světového poháru Veteránů),

(e) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,

(f) všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,

(g) držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,

(h) hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Komisař vrcholových turnajů ICCF poskytl následující seznam platných kvalifikací pro rok 2018:

131093 Židů, Jan GM 2014 1.3.1.b z WCCC34CT04 27. 11. 2019

Podle podmínky ad g) mají trvale platné kvalifikace pro Turnaj kandidátů GM Roman Chytilek (8 norem GM), GM Zdeněk Straka (10 norem GM), GM Jan Židů (7 norem GM).  

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek (zejména kvalifikací ze Semifinále MS), prosím, aby to neprodleně oznámil na international@skscr.cz.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

 

Plzeň 6. 6. 2019

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ