SESTAVUJE SE DRUŽSTVO „PRAKTICKO-KORESPONDENČNÍHO“ PŘÁTELSTVÍ!

Již pro soutěžní sezonu 2019/2020 (hraje se leden – březen 2020) se ve spolupráci s p. Martinem Hrubčíkem (aktivní člen SKŠ v ČR a potenciální kapitán budoucího týmu WWW.SKSCR.CZ) chystá sestavení týmu pro pražskou „zimní“ soutěž družstev v praktickém šachu, do něhož budou k setrvavším členům původního družstva SK Kbely přednostně doplňováni hráči z řad korespondenčních šachistů, resp. členů SKŠ v ČR!

 • Začlenění do družstva přinese koršachistům některé nové, dosti zajímavé možnosti: vyzkoušet si praktickou hru (nestalo-li se tak doposud), seznámit se osobně s dalšími/novými přáteli z řad koršachistů, zahrát si po jejich boku za jeden tým a po partii si s nimi třeba pohovořit a vyměnit si zkušenosti z PŠ i KŠ.
 • Tým bude startovat ve III. třídě Pražského přeboru družstev (propozice předchozího ročníku: http://prazskysach.cz/wp-content/Files/STK/DR2019/PPDD1819propozice.pdf).
 • Družstvo ponese příznačný název WWW.SKSCR.CZ (propagace KŠ).
 • Hrací místnost pro domácí zápasy bude v Praze 9 (19) – Kbelích, přímo u autobusové zastávky „Bakovská“ (linky č. 185, 201 a 302).
 • Venkovní (nedomácí) utkání se hrají jen na území hl. m. Prahy (dostupnost MHD).
 • Konkrétní sestavy na jednotlivá utkání budou sjednávány vždy s dostatečným předstihem a po vzájemné dohodě mezi kapitánem (ev. jeho zástupcem) a hráči.
 • Každý člen družstva musí být srozuměn s tím, že je povinen za sezonu odehrát nejméně dvě soutěžní partie (jediná, ale nutná podmínka pro zařazení do družstva pro sezonu 2019/2020).
 • Pozápasové zhodnocení utkání „u pivka“ se nabízí a předpokládá ;-), ale samozřejmě není povinné.
 • Všem hráčům (pražským i mimopražským) bude na vyžádání uhrazeno cestovné v plné výši, stejně jako veškeré poplatky spojené s registrací, hostováním, popř. přestupem! 
 • Veškeré formality spojené s registrací nováčků v PŠ vyřídí a jejich následné zařazení na oficiální soupisku družstva zajistí p. Martin Hrubčík. Stejně tak vyřídí vše potřebné ohledně hostování či případných přestupů. Stačí tedy jen projevit zájem formou závazné přihlášky (viz níže) a o nic dalšího se není vůbec nutné starat! 
 • Prvním koršachistou, jehož tato výzva oslovila a o zařazení do družstva WWW.SKSCR.CZ formou hostování ihned s radostí požádal, je předseda SKŠ v ČR, p. Jan Židů (kmenový hráč ŠK Mlejn).

Všichni koršachisté, kteří vážně uvažují o výše uvedené nabídce, ale ke konečnému rozhodnutí jim chybí ještě nějaká bližší, konkrétní informace, nechť co nejdříve kontaktují autora tohoto projektu, p. Martina Hrubčíka (tinm@seznam.cz, 775 590 149). 

Závaznou přihlášku, v níž musí být uvedeno jméno a příjmení hráče, datum narození, adresa pobytu a telefonní číslo, je nutné zaslat do neděle 22. září 2019, a to na e-mailovou adresu p. Martina Hrubčíka: tinm@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat i případnou informaci o tom, že dotčený zájemce již je registrovaným (aktivním) hráčem v některém jiném družstvu praktického šachu, popř. že se jím hodlá pro sezónu 2019/2020 stát.

Praha 25. 8. 2019

Martin Hrubčík v. r.

Seznam závazně přihlášených hráčů (konečný stav): Jan Židů, Miroslav Michálek, Jan Lounek, Rudolf Cvak, Luboš Přívozník, Vladislav Hýbl, Otomar Thoma, Oldřich Mudra, Jiří Beneš, Jaroslav Řeřábek.