Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 44. MS v KŠ.

Start turnaje: 20. 3. 2020.

Přihlášky: nejpozději do 27. 1. 2020 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> World Championships -> WCCC44PR. V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – l) uvedených níže. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Předkolo 44. MS

Podmínkou pro účast v Předkole 44. MS je:

 1. a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),
 2. b) zaplacení startovného Kč 1 030,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul),
 3. c) zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2020 a 2021.

Článek Pravidel ICCF 1. 2. 1. 1

Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola mají tito hráči:

 1. a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 2. b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 3. c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,
 4. d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),
 5. e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů (to se netýká Světových pohárů Veteránů a Světových pohárů v Chess960),
 6. f) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2451 nebo vyšším, kteří dosáhli minimálně 50 % možných bodů,
 7. g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2450 nebo nižším, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů,
 8. h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),
 9. i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,
 10. j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,
 11. k) držitelé titulu Velmistr (GM),
 12. l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.

2 a) Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.

Ratingy uvedenými pod body i) a j) se rozumějí ratingy uvedené v Elo listinách publikovaných v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.

Pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15 budou skupiny doplněny hráči, kteří požádali o vstup do Předkola podle pravidla 1.2.1.1.(4).

4. Hráč s fixním ratingem 2400+ může požádat o vstup do skupiny Předkola MS. Hráči s nejvyšším ratingem budou přijati pouze pro doplnění skupiny pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15.

Hráči jsou povinni uvést v každé přihlášce svou kvalifikaci podle článku Pravidel ICCF 1.2.1.1.

Přihlášky „náhradníků“ musí být zaslány e-mailem TTC národní federací.

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, v případě nutnosti má startér právo rozšířit počet účastníků na 15 až 17.

Přihlášky do více než 1 skupiny budou přijímány pouze v případě potřeby zaplnit volná místa ve skupinách.

Divoké karty

Současně s přihláškami do Předkola 44. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

Zájemci o udělení divoké karty se hlásí vedoucímu MÚ na adresu MÚ international@skscr.cz, termín 27. 1. 2020, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

Naše federace získala pro rok 2020 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2020/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 1 030,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

Plzeň 27. 12. 2019

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ SKŠ