Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

14. MČR čtyřčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF,
které odstartuje již 1. února 2020!

Hraje se dvoukolově, prostřednictvím webserveru ICCF,
za účasti nejvýše 9 družstev!
Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem Elo všech čtyř hráčů!

Neváhejte tedy s přihláškou!!
Přihláška družstva musí obsahovat:
a) přesný název družstva,
b) jméno kapitána družstva,
c) jméno zástupce kapitána družstva,
d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic.

Všichni hráči musí mít zaplacené členské příspěvky na dobu soutěže, tedy roky 2020 a 2021
a startovné 160Kč.

!! Přihlásit se mohou i jednotlivci, ze kterých vytvořím družstva!!
Přednost však mají kompletní týmy.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 07.01.2020 na e-mailovou adresu home@skscr.cz
Kopii na mgrjs@seznam.cz;

Pohodový nový rok 2020, množství úspěchů, především však pevné zdraví a hodně potěšení ze života
přeje

Mgr.Josef Sýkora
vedoucí DÚ ŘK SKŠ v ČR
mgrjs@seznam.cz
MT 732187197

Pardubice 29.12.2019