Vážení přátelé,
Velšská federace v KŠ má tu čest oznámit První velšské Mezinárodní Otevřené Mistrovství v KŠ.
Zváni jsou hráči všech úrovní ze všech zemí světa.
Struktura:
Tři kola, sestávají z:
• Předkola, se startem 23. 2. 2020 (skupiny se 7 až 11 hráči); v Předkole nebude možné plnit normy.
• Semifinále, se startem v únoru 2022 (skupiny s 9 až 13 hráči); pravděpodobně bude možno plnit normy.
• Finále, se startem v únoru 2024 s 13 hráči, s možností plnit normy.
Každé kolo se bude hrát na webserveru ICCF a trvat 2 roky.
Postupy:
Vítěz skupiny v každém kole se kvalifikuje přímo do příštího kola; určitý počet hráčů z druhých míst ve skupinách se také kvalifikuje pro doplnění volných míst, v závislosti na počtu přihlášek.
Časová kontrola:
Systém tří bloků, 700 dnů (počáteční stav časové banky 75 dnů, přírůstek po každém z prvních 50 tahů 5 dnů; zaručený čas 3 dny na tah po každém tahu po 50. tahu).
Startovné:
Jsou povoleny vícenásobné přihlášky.
Pro Premium a International členy Velšské federace KŠ WCCF je první přihláška zdarma; Podrobnosti ohledně členství viz:
https://welshccf.org.uk/content/147
(Prosím vezměte na vědomí, že členství International ve WCCF je dostupné každému hráči registrovanému v ICCF, bez ohledu na národnost.)
Startovné za dodatečné přihlášky £10.00 GBP za přihlášku.
Ceny:
• Vítěz každé skupiny Předkola získá £10.00 GBP.
• Vítěz každé skupiny Semifinále získá £20.00 GBP.
• Vítěz Finále získá oficiální medaili a certifikát ICCF a cenu £100.00 GBP.
• Hráči z 2. a 3. místa ve Finále získají oficiální medaili a certifikát ICCF.
Všechny ceny budou placeny přes PayPal; v případě děleného 1. místa, bude použita standardní procedura tie-breaku ICCF, peněžní cena bude rozdělena rovným dílem.
Jak se přihlásit:
Uzávěrka přihlášek je 8. 2. 2020.
Pokud jste již Premium nebo International členem WCCF, prosím zašlete své údaje (jméno, ICCF_ ID, a e-mailovou adresu) Sekretáři WCCF: secretary@welshccf.org.uk
Pokud ještě nejste členem WCCF, můžete vstoupit zde:
https://welshccf.org.uk/members/membership
Prosím zašlete vaši přihlášku na výše uvedenou e-mailovou adresu po vstupu do WCCF.
Pokud chceš podat více než jednu přihlášku, prosím zašli £10.00 GBP za každou dodatečnou přihlášku přes PayPal na treasurer@welshccf.org.uk a zašli své údaje na secretary@welshccf.org.uk

Startovné pro nečleny WCCF je £10.00 GBP PayPalem na treasurer@welshccf.org.uk.
Webová stránka
Webová stránka turnaje je zde: https://welshccf.org.uk/content/152
Zde budou uvedeny přihlášky.

Plzeň 8. 1. 2020

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ